Fotografinis nelaimės regionas: A. Ostašenkovo atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fotografinis nelaimės regionas: A. Ostašenkovo atvejis
Alternative Title:
Photographical region of disaster: a case of A. Ostašenkovas
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2012, t. 14, p. 102-118. Regionas: laikas, erdvė, žmonės
Notes:
Reikšminiai žodžiai: A. Ostašenkovo fotografija; A.Ostanševikovo fotografija; Fenomenologija; Nelaimės regionas; Vizualinis įvykis; Vizualus įvykis; A visual event; A. Ostašenkovas' photography; Disaster area; P henomenology. A.Ostašenkov' photography; Phenomenology.
Keywords:
LT
Aleksandras Ostašenkovas; Fotografija. Nuotraukos / Photography. Photographs.
Summary / Abstract:

LTFotografinis, vizualinis nelaimės regionas numato dvejopą strategiją: regiono fotografavimą kartu ir regiono konceptualizavimą Šio vizualinio regiono kūryboje dalyvauja kelios skirtingos sferos: ir pats aparatas plačiąja prasme, ir estetinis sumanymas, ir suvokimas. Fotografuoja ne aparatas, o žmogus. Bet fotografuojama naudojantis kažkuria veikiančia ar nustatyta optika. Aparatas tik teikia vienokią ar kitokią jos galimybę. Pačiu aparatu atveriama vienokia ar kitokia optika. Optika yra aprėptis, matymo galimybės, pastabumas ir dėmesingumas. Ji yra visada nulemta vienokių ar kitokių, palankių ar nelabai palankių aplinkybių. Aplinkybės gali būti pačios įvairiausios. Kai kada nebegalima suprasti tai, ką matome. Keistos fiziologinės, biologinės optikos aplinkybės gali lemti socialinę optiką. Bet galimas ir visai priešingas dalykas - socialinės optikos galimybės, socialinis-vizualinis režimas gali veikti biologinius faktorius. Ne išimtis ir egzistencinės optikos ypatybės ar aplinkybės. Šiuo atveju susitelkta ties egzistencinėmis, asmeninėmis optikos galimybėmis. Fotografija ir fotografo matymas gali gerokai praplėsti mūsų matymą. Tai gali mums padėti suprasti ir sujungti vidinę ir išorinę patirtį. [Iš leidinio]

ENPhotographic, visual disaster area provides a dual strategy: taking a photograph of a region and conceptualization of a region at the same time. Some different spheres, i.e. a camera itself and aesthetic idea and perception, participate in the creation of the visual region. A man takes a photograph, not a camera. But photographs are taken due to some fixed optics. A camera provides only some optic possibility. Some optics is opened by a camera. What is optics? Optics is the coverage of visual possibilities, attentiveness and concentration. Optics is always determined by some favourable and not favourable circumstances. Circumstances can vary greatly. Sometimes it is difficult to understand what is seen. Strange physiological, biological circumstances of optics can determine social optics. But the opposite is possible, social optics capabilities, social-visual mode can influence the biological factors. Existential features or circumstances are not the exception. In this case the focus is on existential, personal optics capabilities. Photography and the photographer's vision can expand our vision significantly. This may help us to understand and connect the inner and outer experience. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44350
Updated:
2022-11-11 19:17:04
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: