Kultūros samprata ir inkultūrizacijos procesas tarpkultūrinės komunikacijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros samprata ir inkultūrizacijos procesas tarpkultūrinės komunikacijos kontekste
Alternative Title:
Concept of culture and enculturation process in the context of intercultural communication
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2013, t. 24, Nr. 3, p. 121-130
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Komunikacija / Communication; Kultūra / Culture; Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTVisuotinė globalizacija paspartino darbo ir kapitalo mainus, suteikė tautoms socialinės pažangos ir ekonominės gerovės viltį. Ji paskatino ir spartesnius kultūrinius mainus, o kartu ir efektyvios tarpkultūrinės komunikacijos poreikį. Jei ekonominiai mainai, perdavimas ir įsisavinimas įgūdžių, kompetencijų, nauja ekonominė mąstysena bei praktika didesnių sunkumų nesukėlė, tai kultūros pagrindų perdavimas ir įsisavinimas (inkultūrizacija), užtikrinantis visavertį bendravimą ir bendradarbiavimą, vyksta kur kas sunkiau. Aiškėja, kad ne visos vertybės gali būti adekvačiai perduotos ir ne visos lengvai priimtos. Kita vertus, pati kultūra yra tarpdalykinio tyrimo objektas. Egzistuojantys įvairūs metodologiniai požiūriai į tai, kas yra kultūra, viena vertus, padeda geriau suprasti šį fenomeną, kita vertus, aiškiau apibrėžti inkultūrizacijos raiškos galimybes. Straipsnyje aptariama kultūros samprata, jos aiškinimų įvairovė, analizuojamas kultūros perėmimo ir įsisavinimo procesas bei kultūrinių determinantų vaidmuo tarpkultūrinėje komunikacijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antropologija; Elgesio; Elgesio kultūriniai determinantai; Filosofija; Formalioji; Formalioji ir neformalioji kultūra; Inkultūrizacija; Ir neformalioji kultūra; Komunikacija; Kultūra; Kultūriniai determinantai; Psichologija; Sociologija; Tarpkultūrinė komunikacija; Anthropology; Communication; Cultural determinants of behavior; Culture; Enculturation; Intercultural communication; Philosophy; Psychology; Sociology.

ENGlobalization has accelerated the exchange of labor and capital and gave the hope of social progress and economic prosperity to nations. It has also led to rapid cultural exchange as well as the need for effective cross-cultural communication. It seems that economic exchange, transmission and absorption of skills, competencies, new economic thinking and practice did not cause major difficulties, but transmission and absorption of the cultural grounds (enculturation), that ensure full communication and cooperation, are going much more difficult. It turns out that not all values can be adequately transferred or easily adopted. Instead, the culture is an object of interdisciplinary study. Existing various methodological approaches to culture, on the one hand, help to better understand this phenomenon, on the other hand, to clarify the possibilities of enculturation’s expression. This article discusses the concept of culture, a variety of interpretations, explores the process of culture interception and absorption, and the role of cultural determinants in the process of intercultural communication. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51971
Updated:
2018-12-17 13:38:29
Metrics:
Views: 189    Downloads: 60
Export: