Pajamų nelygybė Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pajamų nelygybė Lietuvoje
Alternative Title:
Income inequality in Lithuania
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2008, t. 19, Nr. 4, p. 22-33
Keywords:
LT
pajamos; pajamų pasiskirstymas; pajamų nelygybė.
EN
income; income distribution; income inequality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išanalizuoti pajamų nelygybės šalyje mastus ir kryptis. Straipsnis sudarytas iš šių dalių: pirmoje apžvelgiama pajamų nelygybės samprata, remiantis keletu teorinių pjūvių - visuomenės struktūros, gerovės, normatyviniu ir matavimų. Antroje dalyje ieškoma argumentų atliktų tyrimų pagrindu, kodėl reikia kalbėti apie pajamų nelygybę. Trečioje dalyje įvertinama pajamų nelygybės situacija Lietuvoje 1996-2007 m. Tyrimo metodas - pakartotinė duomenų analizė. Pagrindinės straipsnio išvados; pajamos yra viena iš struktūrinimosi dimensijų, gerovės išraiška, apibrėžianti asmens galimybes. Pajamų nelygybės didėjimas visuomenėje siejamas su mirtingumo, nusikalstamumo didėjimu, kai kurių gyventojų sluoksnių mažėjančiu politiniu dalyvavimu ir kt. Pajamų pasiskirstymo būklei apibrėžti yra taikomi įvairūs matavimai, bet kuriuo atveju vertinimas priklauso nuo vertybinio apsisprendimo. 1996-2006 m. pajamų nelygybė Lietuvoje didėjo ir buvo viena didžiausių Europos Sąjungoje, skurdo rizikos rodiklis buvo vienas didžiausių šalyje, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis. [Iš leidinio]

ENThe article is divided into three main parts. The first part offers a theoretical background of income inequality on the basis of society structure, welfare, value principles and measurement. The second part is devoted to exploring previous researches to find out why income inequality analysis is important. Finally, trends of income inequality during 1996-2006 are assessed. Secondary data analysis is applied to get the findings of the research. The main conclusions are: income is one of the dimensions of the status in society. Income also determines personal possibilities. Income distribution is defined using various measurements, but the evaluation always depends on the choice of values. During ten years (1996-2006), income inequality in Lithuania increased, but also the risk of poverty was one of the highest in Europe. Income inequality in Lithuania was one of the highest in the European Union. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16698
Updated:
2018-12-17 12:15:53
Metrics:
Views: 105    Downloads: 12
Export: