Asmeninio vartojimo ir vidaus investicijų Lietuvoje ryšio analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmeninio vartojimo ir vidaus investicijų Lietuvoje ryšio analizė
Alternative Title:
Analysis of the relationship between personal consumption and investment in Lithuania
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmeninis vartojimas; Ekonomikos augimas; Taupymas; Vidaus investicijos; Economic growth; Investment; Personal consumption; Savings.
Keywords:
LT
Asmeninis vartojimas; Ekonomikos augimas; Investicijos / Investments; Taupymas.
EN
Economic growth; Investment; Personal consumption; Savings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas asmeninio vartojimo ir vidaus investicijų Lietuvoje ryšis. Atliekama BVP ir asmeninio vartojimo išlaidų dinaminė ir struktūrinė analizė. Nustatomas ryšys tarp asmeninio vartojimo išlaidų ir j į lemiančių veiksnių: disponuojamųpajamų, infliacijos lygio, vartotojų pasitikėjimo rodiklio. Taip pat analizuojama, kokia išlaidų dalis skiriama asmeniniam vartojimui, o kokia - taupymui. Apskaičiuojama taupymo norma ir ryšys tarp asmeninio vartojimo išlaidų, tenkančių vienam gyventojui, ir taupymo normos. Nustatant, kaip ekonomikos augimas siejasi su taupymo norma ir vidaus investicijomis, atliekama koreliacinė regresinė analizė tarp namų ūkių taupymo ir vidaus investicijų vienam gyventojui. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the relationship of personal consumption and domestic investment in Lithuania. A dynamic and structural analysis of GDP and personal consumption expenses is conducted. The relationship between personal consumption expenses and determining factors, i.e. disposable income, the inflation rate, the consumer confidence index, is established. The paper also analyses which part of expenses is allocated for personal consumption and which for saving. The paper estimates the saving rate and the relationship between personal consumption expenses per capita and the saving rate. Having established that economic growth is related to the saving rate and domestic investment, a correlation regression analysis of household saving and domestic investment per capita is conducted.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44211
Updated:
2018-12-17 13:23:53
Metrics:
Views: 11
Export: