Ekonominio augimo poveikio pajamų nelygybei teorinis vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominio augimo poveikio pajamų nelygybei teorinis vertinimas
Alternative Title:
Theoretical assessment impact of economic growth on the income inequality
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, T. 35, Nr. 3, p. 368-375
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominis augimas; Pajamų nelygybė; Skurdas; Vertinimas; Assessment; Economic growth; Income inequality; Income inequalty; Poverty.
Keywords:
LT
Ekonominis augimas; Pajamos / Income. Revenues; Skurdas; Vertinimas.
EN
Assessment; Economic growth; Income inequality; Income inequalty; Poverty.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriniu aspektu analizuojama ekonominio augimo poveikio pajamų nelygybei vertinimas. Remiantis sukaupta teorine ir praktine medžiaga, įvertinant ekonomikos teorijos principus, jame analizuojamos ekonominio augimo poveikio pajamų nelygybei problemos. Tyrimo tikslas – teoriškai išanalizuoti ir įvertinti ekonomikos augimo poveikio pajamų nelygybei priežastis ir pasekmes. Stengiantis įgyvendinti nusibrėžtą tikslą, remiantis mokslinės literatūros analize, siekiama pateikti pajamų nelygybės sampratą ir reikšmę ekonominei ir socialinei sritims bei apibūdinti skurdo sampratą ir sąryšį su pajamų nelygybe. Darbe naudojami mokslinės literatūros šaltinių analizės, sintezės, sisteminimo, lyginamosios analizės, loginės analizės metodai. [Iš leidinio]

ENThe essence of problem of this article in scientific research might be defined as how could be estimated the impact of economic growth on the income inequality in different countries and what the best method can be used for measurement of inequality? The goal of this research is to analyze and estimate the causes and consequences of economic growth impact on the income inequality. According to the scientific literature review the goals are achieving to give conception of income inequality and meaning on the economic and social spheres to give conception of poverty and relationship between poverty and income inequality. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53564
Updated:
2020-04-04 19:46:19
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: