Ideologija ir partinė veikla : Lietuvos partijų lyderių požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ideologija ir partinė veikla: Lietuvos partijų lyderių požiūris
Alternative Title:
Ideology and party activity from the perspective of Lithuanian party leaders
In the Journal:
Politologija. 2009, Nr. 2 (54), p. 33-58
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology; Politinės partijos / Political parties; Socialinis gyvenimas / Social life.
Summary / Abstract:

LTSvarbiausios ideologijos puoselėtojos ir nešėjos moderniose visuomenėse yra partijos. Politinės partijos turėtų būti ideologiškai suinteresuotos ir pasirengusios socialinius konfliktus perkelti į politinį lauką, kad jie virstų politinėmis skirtimis, leidžiančiomis partinėje politikoje atspindėti reikšmingus visuomenės pasidalijimus. Griuvus komunistiniam režimui Lietuvoje, kitaip nei Vakarų pasaulyje, politinės partijos kūrėsi nesant aiškių socialinės struktūros kontūrų ir šiandien vis dar vengia aiškiai apibrėžti savo ideologinį profilį. Šiame straipsnyje analizuojama ideologijos reikšmė Lietuvos politinių partijų veikloje. Praktinė Lietuvos partijų veikla rodo, kad jos nekelia sau tikslo savo veiklą grįsti aiškiai apibrėžtomis ideologinėmis vertybėmis. Straipsnyje pristatomas Lietuvos partijų organizacijos tyrimas atskleidė, kad partijų lyderiai turi institucionalizuotų galimybių vyrauti partijos organizacinėje hierarchijoje. Todėl nuo partijų lyderių valios labiausiai gali priklausyti partijos politinio kurso kryptis ideologinio (ne)įsipareigojimo link. 2007 m. pabaigoje atliktų interviu su pagrindinių šalies partijų aukščiausios vadovybės nariais analizė atskleidė, kad lyderių nuostatos dėl ideologijos vaidmens partinėje veikloje neleidžia tikėtis, jog tarp pagrindinių Lietuvos politinių partijų gali kilti ideologinių konfliktų, kurie galėtų virsti politinėmis skirtimis. Interviu buvo atlikti vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamą projektą „Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė (E-Demokratija)“.Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Ideologija; Ideologija, partinė veikla, lyderystė; Partijų lyderiai; Politiniai lyderiai; Politinė partija; Vertybės; Democracy; Ideology; Ideology, political parties, leadership; Lithiania; Party leader; Political leaders; Political party; Values.

ENPolitical parties are the main fosterers and promoters of ideologies in modern societies. Political parties should be ideologically interested and ready to transfer social conflicts to the political domain for them to become political differences reflecting significant social divisions in the party politics. After the fall of Communism, Lithuania, unlike the Western world, witnessed the creation of political parties, which did not have any clear social structures, and which still avoid defining their ideological profile. This article analyses the importance of ideology in activities of Lithuanian political parties. Practical activities of Lithuanian parties demonstrate that they do not seek to base their activities on clearly defined ideological virtues. The article presents the research of the organisation of Lithuanian parties, which has revealed that leaders of political parties have institutional possibilities for prevailing in the organisational hierarchy of parties. Therefore, the political direction of a party towards ideological (ir)responsibility mostly depends on the will of its leaders. The analysis of the results of the interviews with highest rank leaders of the main political parties in Lithuania performed in 2007 revealed that leaders’ attitudes towards the role of ideology in party activities leave no room for a possibility of ideological conflicts between the main political parties in Lithuania, which could later transfer into political differences. The interviews were performed within the framework of the project “Democracy in the knowledge society: analysis of challenges and opportunities (E-democracy)” financed by the Lithuanian State Science and Studies Foundation.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22800
Updated:
2018-12-17 12:32:46
Metrics:
Views: 52    Downloads: 16
Export: