Pajamų nelygybės poveikis nusikalstamumui Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pajamų nelygybės poveikis nusikalstamumui Lietuvoje
Alternative Title:
Influence of income inequality on criminality in Lithuania
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gini koeficientas; Nusikalstamumas; Pajamų nelygybė; Criminality; Gini coefficient; Income inequality.
Keywords:
LT
Gini koeficientas; Nusikalstamumas; Pajamos / Income. Revenues.
EN
Criminality; Gini coefficient; Income inequality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas pajamų nelygybės poveikis nusikalstamumui Lietuvoje, nustatant ryšį tarp pajamų nelygybės ir nusikaltimų bei apiplėšimų lygių. Pirmoje tyrimo dalyje pateikiamos nusikalstamumo ir pajamų nelygybės teorinės sąsajos. Analizuojamas klausimas, kodėl pajamų nelygybė turėtų įtakoti nusikalstamumą? Diskusija teorinėje literatūroje rodo, kad tiek ekonominės, tiek socialinės teorijos pajamų nelygybę sieja su nusikalstama veika. Ekonomistai teigia, kad pajamų nelygybė gali diferencijuoti su nusikalstama veika, o sociologai yra iškėlę hipotezę, kad pajamų nelygybė ir socialinė gerovė yra susijusi su nepakankamu socialiniu kapitalu, skatinant nusikalstamos veikos augimą. Antroje dalyje analizuojama nusikalstamumo bei pajamų nelygybės, išreikštos Gini koeficientu, situacija Lietuvoje. Gini koeficientas — pajamų nelygybės matavimo rodiklis, kintantis nuo 0 iki 1 (0 iki 100), apskaičiuojamas iš Lorenzo kreivės. Šis koeficientas plačiai naudojamas ekonominiuose tyrimuose ir yra pajamų nelygybę geriausiai apibūdinanti priemonė. Tyrime duomenų kontingentą sudaro 14 metų (1996-2009) laikotarpis. Gauti rezultatai rodo, kad pajamų nelygybė įtakoja nusikalstamumą bei apiplėšimus Lietuvoje. Teigiama koreliacija rodo priežastinį pajamų nelygybės ryšį nusikalstamumui šalies viduje. [Iš leidinio]

ENThe project researches the influence of income inequality on criminality in Lithuania, and establishes correlation between level of income inequality and criminals as well as robberies. Thirst part of the research provides theoretical relation of criminality and income inequality. Second part analyzes criminality and income inequality situation in Lithuania, expressed by Gini coefficient. Gini coefficient is income inequality measurement rate which fluctuates from 0 to 1 (0 to 100), assessed from Lorenz curve. The coefficient is widely used in economical researches and is a measuring tool which described the income inequality the best. The data contingent consists of 14 years period (1996-2009) in the research). The obtained results show that income inequality influences the criminality and robbery in Lithuania. Positive correlation indicates causal income inequality relation with criminality inside the country. Research subject: Income inequality influence on criminality and robbery in Lithuania. Purpose of research: To research and evaluate criminality and robbery level dependence on income inequality in Lithuania. Research tasks: 1) to present relation of criminality and income inequality in theoretical aspect; 2) to analyze criminality and robbery level dependence on income inequality in Lithuania. Research conclusions: 1) Theme of influence of income inequality on criminality attracts more and more attention in academic works, especially popular in USA. The researches on the theme indicate that the income inequality has effect on criminality, and even stimulate event more considerable interest in the problem. 2) During the analyzed period both criminality and number of robbery as well as income inequality in Lithuania has increased. Income inequality influences the criminality in Lithuania. This is evidenced by significant correlation between criminality and Gini coefficient dynamics' rates. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44286
Updated:
2017-03-07 13:18:44
Metrics:
Views: 17
Export: