Teismo sprendimų vykdymo procesinės problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo sprendimų vykdymo procesinės problemos: disertacija
Alternative Title:
Problems of the process of enforcing court judgments
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
177 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės akademija, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacija skirta vienos iš civilinio proceso stadijų - vykdymo proceso teisinio reglamentavimo nagrinėjimui. Nemaža dalimi teisminės valdžios veiklos efektyvumas atsiskleidžia teismo sprendimų vykdymo stadijoje. Lietuvoje įgyvendinama teisinės sistemos reforma iki šiol praktiškai nepalietė vienos iš svarbiausių šios sistemos grandžių - teismo sprendimų vykdymo instituto. Darbe nagrinėjamas esamas reglamentavimas ir pagrindžiamas vykdymo proceso reformavimo būtinumas. Disertacija susideda iš keturių dalių. Pirmojoje dalyje nagrinėjama vykdymo proceso samprata, atskleidžiamas vykdymo proceso santykis su kitomis civilinio proceso stadijomis. Antroje dalyje pateikiama teismo sprendimų vykdymo sistemos užsienio valstybėse apžvalga, lyginamas Lietuvoje ir kitose valstybėse esantis reglamentavimas. Trečiojoje dalyje nagrinėjama teismo sprendimų vykdymo sistema Lietuvoje bei jos reformavimo prielaidos, teismo sprendimų vykdymo sistemos raida Lietuvoje. Ketvirtoji, pagrindinė disertacijos dalis, skirta nagrinėti vykdymo proceso tobulinimo kryptims. Siūloma keisti CPK vykdymo proceso reglamentavimo struktūrą, keisti procesinį reglamentavimą, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintą privačių teismo antstolių kontorų sukūrimo Lietuvoje modelį, pateikiami konkretūs galiojančių CPK straipsnių pakeitimai. [Iš leidinio]

ENThis dissertation considers one of the stages of the civil process – the legal regulation of the enforcement process. Much of the effectiveness of judicial action can be seen during the stage of enforcing court judgments. Even now, implementing legal system reforms in Lithuania barely touches one of the branches of this system – the court judgment enforcing institution. This work examines the necessity of the existing regulation and principle enforcement process reform. This dissertation comprises four parts. In the first, the understanding of the enforcement process is examined and its relation to other stages of the civil process is discovered. The second part comprises an overview of the court judgment enforcement process in other countries and its regulation compared to Lithuanian. The third part examines the court judgment enforcement system in Lithuania and the preconditions for its reform, and the development of the court judgment enforcement system in Lithuania. The fundamental part of the dissertation is the fourth part: how to improve the enforcement system. It is recommended that the CCP structure regulating the enforcement procedure be changed and that the process regulation be changed with respect to the Government approved model of establishing bailiff’s offices in private law in Lithuania, applying specific, valid, CCP article modifications.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11538
Updated:
2022-02-07 20:09:34
Metrics:
Views: 83
Export: