Eksperimentinės fonetikos tyrimų paralelės Lietuvoje ir Latvijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eksperimentinės fonetikos tyrimų paralelės Lietuvoje ir Latvijoje
Alternative Title:
Parallels of experimental phonetic research in Lithuania and Latvia
In the Book:
Acta Baltica. Kaunas: Aesti, 2005. P. 24-47
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Eksperimentinė fonetika; Balsiai; Priebalsiai; Dvigarsiai; Intonacija; Pagrindinis tonas; Intensyvumas; Spektras; Latvija (Latvia).
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Intensyvumas; Intonacija / Intonation; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Latvių kalba / Latvian language; Pagrindinis tonas; Spektras.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateiktos lietuvių ir latvių bendrinės kalbos bei tarmių eksperimentinės fonetikos tyrimų paralelės ir išsamus eksperimentinės fonetikos mokslinių straipsnių sąrašas. Aptariama, kurie mokslininkai iki 2001 metų tyrė lietuvių, ir latvių bendrinių kalbų balsių ir dvigarsių kiekybę, kokybę, atliko psichoakustinę lietuvių kalbos ir latvių kalbos balsių klasifikaciją, eksperimentinės fonetikos darbuose aprašė kirčio fonetinę prigimtį, latvių bendrinėje kalboje analizavo kirčio įtaką ilgųjų balsių kiekybei, nustatė lietuvių bendrinės kalbos priegaidžių fonetines ypatybes, eksperimentiškai tyrė latvių kalbos priegaides. Išsamesnių lietuvių ir latvių bendrinės kalbos balsių intensyvumo tyrimų beveik nėra. Lietuvių ir latvių kalbų priebalsiai taip pat dar menkai analizuoti. Priebalsių trukmei lietuvių bendrinėje kalboje skirta vos pora tyrimų, o latvių kalbos priebalsių kiekybė ištirta šiek tiek geriau. Bendrinės lietuvių kalbos priebalsių kokybė eksperimentiškai dar nėra analizuota, o latvių kalbos priebalsių kokybei jau yra skirta šiek tiek dėmesio. Priebalsių intensyvumas lietuvių kalboje yra šiek tiek tyrinėtas, o latvių bendrinės kalbos priebalsių intensyvumo dar niekas neanalizavo. Bendrinės lietuvių kalbos intonacija menkai teanalizuota, latvių bendrinės kalbos intonacijos jau susilaukė kalbininkų dėmesio. Nors lietuvių ir latvių tarmių fonetikai skirta labai daug eksperimentinių tyrimų, dar ne visos tarmės ir ne visais aspektais yra tinkamai ištirtos. Išsamiausiai yra aprašyta lietuvių žemaičių tarmė, kitos tarmės aptartos tik epizodiškai. [Iš leidinio]

ENThe article explores the parallels between research of experimental phonetics of standard Lithuanian and Latvian languages and dialects and provides an exhaustive list of scientific articles on experimental phonetics. The author discusses, which scientists, prior to 2001, researched quantity, quality of Lithuanian and Latvian standard language vowels and diphthongs, performed psychoacoustic classification of Lithuanian and Latvian language vowels, described phonetic nature of an accent in experimental phonetics works, analyzed the effect of an accent on quantity of long vowels in standard Latvian language, established phonetic features of accent in standard Lithuanian language, experimentally researched accents in Latvian language. Lithuanian and Latvian language consonants are also little explored. There are only a few works dealing with duration of consonants in Lithuanian language, whereas quantity of Latvian consonants is researched a bit better. Quality of consonants in standard Lithuanian has not been analyzed experimentally so far, whereas the quality of consonants in Latvian already attracted some attention. Intensity of consonants in Lithuanian has been researched, but intensity of consonants in standard Latvian language has not been analyzed yet. Even though, phonetics of Lithuanian and Latvian dialects attracted many experimental inquiries, not all dialects and not in all aspects have been analyzed so far. Lowland dialect has been described most thoroughly, other dialects have been discussed only fragmentally.

ISBN:
9986884187
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1187
Updated:
2016-09-13 16:15:20
Metrics:
Views: 59
Export: