Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė
Publication Data:
[Vilnius] : "Baltų lankų" leidyba, 2007.
Pages:
1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) + 1 įd. lap. (12 x 24 cm)
Notes:
Antr. iš įd. lapo.
Keywords:
LT
Kretinga; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Fonetika. Fonologija / Phonology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTLeidinio "Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė" tikslas -- pateikti kuo daugiau autentiškų centrinės kretingiškių tarmės tekstų, kuriais galėtų pasinaudoti ir dabartiniai, ir ateities dialektologai bei kalbos istorikai. Tekstai rinkti kompiuterinės tarminės rašybos ženklų rinkiniais, pavadintais "Fontra". Idėją -- sukurti universalesnę fonetinės transkripcijos versiją -- sumanė Aleksas Girdenis, o kompiuterinių šriftų rinkiniais realizavo Petras Skirmantas. Prie pasakotojų pavardžių yra nurodyti jų gimimo metai ir jų dabartinė ar buvusi gyvenamoji vieta. Kai kurie informantai yra gimę daugiau nei prieš šimtą metų, vidutinis jų amžius yra maždaug 80 metų, todėl galima teigti, kad pasakotojai yra tradicinės tarmės atstovai, gerai išlaikę autentišką kretingiškių tarmės fonetinę, morfologinę, leksinę bei sintaksinę struktūrą. Leidinį sudaro trys atskiros dalys: 1) spausdinta tarminių tekstų knyga, kurios tematika yra dvejopa: tautosakos kūriniai ir gyvenimiškos istorijos, kurios dėl pasakojimų gausos dar suskirstytos į dvi dalis. Knyga prasideda svarbiausių centrinės kretingiškių tarmės ypatybių aprašu, o baigiama aiškinamuoju žodynėliu, kuriame stengiamasi pateikti tekstuose pasitaikančius akcentinius, fonetinius, morfologinius bei leksinius tarmės ypatumus; 2) spausdinta pratimų knyga; 3) minėtų knygų elektroninė versija, kurią sudaro atrinkti tinkamesni įrašai, klausymo užduotys, sudarytos iš informantų pasakojimų ištraukų. Čia taip pat yra beveik visi leidinio autorių įgarsinti VU Eksperimentinės fonetikos laboratorijos Garso įrašų studijoje tarmės tekstų pratimai.Reikšminiai žodžiai: Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė; Tekstas; Fonetikos; Morfilogijos ir sintaksės ypatybės; žodynas; Central Dialect of Northern Žemaitians; Text; Phonetic; Morphological and lexical features; Lexis.

ENThe publication “Centrinė Šiaurės Žemaičių Kretingiškių Tarmė" aims at providing the biggest number of authentic texts of the central dialect of Kretinga area residents possible, which could be used by present-day and future dialectologists and language historians. The texts were complied into collections of computer dialect orthography characters, dubbed "Fontra". The idea to develop a universal version of phonetic transcription was initiated by Aleksas Girdenis and implemented by the collections of computer fonts by Petras Skirmantas. The names of narrators are accompanied with their birth dates and their existing or former place of residence. Some informants were born more than one hundred years ago, their average age reaches 80 therefore one can state that the narrators are traditional dialect representatives, well retaining the authentic phonetic, morphological, lexical and syntactical structure of the dialect. The publication includes three individual parts: 1) printed book of the dialect texts, the subjects of which are of a twofold nature, i. e. folklore narratives and true stories, which, due to the plenty of narratives are divided into two parts. The book is started with the description of the most important peculiarities of the central dialect of Kretinga area residents and ended with the glossary, attempting to explain the accent, phonetic, morphological and lexical peculiarities of the dialect, found in the texts; 2) printed exercise book; 3) electronic version of the aforementioned books, consisting of selected entries and listening comprehension tasks, formed of the excerpts of the informants’ narratives. In addition, the publication contains almost all the exercises of texts of the dialect, recorded by the authors of the publication at the recording studio of the Experimental Phonetics Laboratory of the Vilnius University.

ISBN:
9789955230946; 9789955230687 (sp. leid.); 9789955230861 (sp. leid.)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14628
Updated:
2015-09-15 11:00:21
Metrics:
Views: 44    Downloads: 1
Export: