Prieškirtinių skiemenų vokalizmo kiekybė centrinėje šiaurės žemaičių kretingiškių tarmėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prieškirtinių skiemenų vokalizmo kiekybė centrinėje šiaurės žemaičių kretingiškių tarmėje
Alternative Title:
Vocalism quantity of pre-stressed syllables in the subdialect of the Central region of Northern Žemaitian Kretinga
In the Journal:
Santalka. 2010, t. 18, Nr. 4, p. 11-16
Keywords:
LT
Balsiai; Balsių kiekybė; Eksperimentinis tyrimas; Kretingiškių patarmė; Lietuvių dialektologija; Prieškirtinių skiemenų kiekybė; Statistinis vertinimas; Statistinė analizė; Studento kriterijus; Vokalizmas; Šiaurės žemaičiai kretingiškiai.
EN
Experimental research; Lithuanian Dialectology; Quantity of pre-stressed syllables; Statistical analysis; Student's Criterion; Subdialect of Kretinga; Subdialect of Northern Žemaitian Kretinga; Vocalic quality; Vocalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama centrinės šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės fonetinė ypatybė – prieškirtinių skiemenų kiekybė, skirianti patarmę nuo kaimyninių telšiškių. Tyrimas atliktas ir savistabos, ir eksperimento būdu, naudojantis šiomis kompiuterinėmis programomis: Cool Edit Pro, Amsterdamo universiteto mokslininkų Paulio Boersmos ir Davido Weeninko garsų analizės programa PRAAT4.0.31. Statistinė analizė atlikta Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Alekso Girdenio sukurta programa STUDENT (programavimo kalba TURBO-PASCAL, v. 7.0). Iš analizės akivaizdu, kad ilgųjų balsių, dvibalsių ir dvigarsių pirmojo dėmens ilginimas yra sisteminis reiškinys, būdingas centriniam šiaurės žemaičių kretingiškių plotui. Nustatyta, nuo ko priklauso vokalizmo kiekybė, numatytos tolesnio tyrimo perspektyvos. [Iš leidinio]

ENArticle deals with phonetic peculiarity of the quantity of pre-stressed syllables in the subdialect of the Central region of Northern Žemaitian Kretinga dictinguishing this subdialect from the neighbouring one of Telšiai region. The reseach was done with the help of both self-observing and experimental methods using the following programmes: Cool Edit Pro, PRAAT4.0.31 sound analysis programme created by Paul Boersma and David Weenink, the scientists of the university of Amsterdam. The statistical analysis was performed by the help of programme STUDENT (programming language TURBO-PASCAL, v. 7.0) created by Prof. Dr. Habil. of Vilnius university Aleksas Girdenis. The Analysis showed that the lengthening of long vowels and diphthongs of the first component is typical to the Central region of Northern Žemaitian Kretinga.While analysing the average of their duration, it was determined that the general vowel lengthening average in mixed diftongs, in fact, does not differ from the average length of the average of long vowels, such as i, u, i. e the ratio of average duration is 1: 1,07.Unstressed syllables when preceeded by either short or semi-long stressed syllables in the subdialect of the Central region of Northern Žemaitian Kretinga are shorter when preceeded by long syllables. The presumption could be drawn that in the subdialect of the Central region of Northern Žemaitian Kretinga the lenght of pre-stressed syllables is the result of the communication between Žemaitians and Curonians. This reseach stimulates the interest to go deeper into those problems, which might specify the vocalism changes of that period. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32166
Updated:
2019-01-23 08:27:14
Metrics:
Views: 30
Export: