Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida : XVIII a. pabaiga - XIX a. pirmoji pusė (lyginamasis aspektas)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida: XVIII a. pabaiga - XIX a. pirmoji pusė (lyginamasis aspektas)
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2000.
Pages:
149 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Valstiečių pilietinės savimonės sąlygos ir užuomazgos. Išliekanti lietuvių valstiečių baudžiavinė savimonė. Nykstanti latvių valstiečių baudžiavinė savimonė. Lietuviškoji rusofobija. Latviškoji rusofilija. Lietuvių valstiečių lokalinis patriotizmas ir pilietinės savimonės užuomazgos. Latvių valstiečių pilietinės savimonės formavimosi veiksniai — Prigimtiniai piliečiai: bajorija tarp tradicijos ir naujovės. „Separatistiniai“ Lietuvos bajorų patriotizmo atspalviai. Lojalistinis baltvokiečių bajorų patriotizmas. Lietuvos pilietinės tradicijos demokratizavimo link. Pilietinio susitarimo kliūtys latvių Pabaltijyje. Bajoriškosios mąstysenos pokyčių apibendrinimas — Tarpininkai ar skaldytojai: inteligentijos visuomeninė laikysena. Kultūriškai valstybinis patriotizmas Lietuvoje. Istorinis-kultūrinis ir etnokultūrinis patriotizmas latvių Pabaltijyje. Proliaudiškoji propaganda Lietuvoje. Patriarchalinių santykių apologetika ir kritika latvių Pabaltijyje. Požiūris į lietuvių kalbą. Germanizacijos problema. Inteligentijos laikysenų apibendrinimas — Lietuvių ir latvių giminystės sampratos genezė — Išvados — Bibliografija — Šaltiniai — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Latvija (Latvia); Pilietinė savimonė; Sąmoningumas; Etnosocialinė bendrija; Etnocentrizmas; Politinė publicistika; Asmens laisvė; Rusofilizmas; Kolektyvinė asmenybė.
EN
Lithuania; Latvia; Civic self-awareness; Consciousness; Ethno-social community; Ethnocentric; Ethnocentrism; Political journalism; Personal freedom; Russophilia; Collective personality.
Reviews:
Recenzija leidinyje Kultūros barai. 2001, Nr. 1, p. 87-92
ISBN:
9986501423
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42421
Updated:
2013-12-17 23:12:28
Metrics:
Views: 12
Export: