Socialinių ir politinių vertybių kaita Lietuvoje 1990-1999 metais : adaptavimasis fragmentiškoje tikrovėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių ir politinių vertybių kaita Lietuvoje 1990-1999 metais: adaptavimasis fragmentiškoje tikrovėje
Alternative Title:
Social-political value change in Lithuania in 1990-1999 : adaptation in a fragmented reality
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2000, t. 6, p. 324-349, 527
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama socialinių ir politinių vertybių kaita Lietuvoje dešimties metų laikotarpiu (1990-1999 m.). Pagrindinis straipsnio tikslas - remiantis Europos vertybių tyrimo, atlikto Lietuvoje 1990 m. ir 1999 m. duomenimis, išnagrinėti, kaip šalyje prisitaikoma prie naujos institucinės struktūros vertybiniu ir normatyviniu lygmeniu. Bandoma atsakyti į klausimą, ar esama pagrindo teigti, kad dešimties metų laikotarpiu Lietuvos visuomenėje įvyko reikšmingų vertybinių pokyčių, kurie skatina demokratinių institucijų konsolidaciją šalyje. Straipsnyje daroma išvada, kad Europos vertybių tyrimo rezultatai rodo, jog vertybinius ir normatyvinius pokyčius prisitaikant prie naujos socialinės tikrovės sunku apibūdinti kaip pokyčius, palankius demokratinių normų įsitvirtinimui. Šalyje formuojasi fragmentiška socialinė tvarka, jungianti ankstesnės ir dabartinės sistemos elementus. Esama nedemokratinių praktikų, kurios laikomos "normatyviniu standartu", padedančiu individams prisitaikyti prie naujos socialinės tikrovės. Nors visuomenė gana sėkmingai sprendžia jai iškilusią prisitaikymo prie "svetimos" socialinės tvarkos problemą, tačiau prisitaikymo būdai sunkiai suderinami su demokratinių institucijų konsolidacija.Reikšminiai žodžiai: Vertybių pokyčiai; Fragmentiškumas; Value changes; Fragmentation.

ENThe issue analyzed in this essay concerns the change of political and social values and attitudes in Lithuania in a ten-year period. The main task here is to discuss the dominant strategies of coping with the new institutional structure and to verify whether the changes on a normative and value level indicate the increase in congruence between designed democratic institutions and cultural patterns, which, in turn, would facilitate the democratic consolidation. Nevertheless, according to the data of the European Value Survey conducted in Lithuania in 1990 and 1999, the prospects for the democratic consolidation are not very promising. Instead, the institutionalization of the fragmented social order that combines the aspects of the previous and new systems can be observed, and some of the undemocratic practices seem to become the "normative standards" that help individuals to adjust themselves to the new social reality. [From the publication]

ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15972
Updated:
2018-12-17 10:43:05
Metrics:
Views: 44    Downloads: 11
Export: