Aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojų požiūrio į institucijos veiklą ir akademines vertybes raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojų požiūrio į institucijos veiklą ir akademines vertybes raiška
Alternative Title:
Expression of the attitude of the academics at universities towards the work of institution and academic values
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 87, p. 33-41
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Universiteto veikla; Akademinės vertybės; Dėstytojų požiūris; Work of university; Academic values; Attitude of academics.
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Dėstytojų požiūris; Universitetai / Universities.
EN
Academic values; Attitude of academics; Work of university.
Summary / Abstract:

LTTyrime dalyvavo 454 atsitiktinai atrinkti Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojai. Jiems buvo pateiktas 37 punktų klausimynas, suskirstytas į atskirus teiginių blokus. Pagal pateiktus teiginius buvo vertintas dėstytojų požiūris į aukštosios mokyklos veiklą ir akademines vertybes. Taikant minėtą tyrimo metodą atskleista tiriamojo obketo (dėstytojų požiūrio į aukštosios mokyklos veiklą ir akademines vertybes) kintamųjų raiška bei įvertintas jų ryšys su socialinėmis demografinėmis tyrimo dalyvių charakteristikomis. Statistiškai apibendrinti tyrimo duomenys pateikiami lentelėse ir aprašomi. Nurodoma, kad dėstytojai, išreikšdami savo požiūrį į institucijos veiklą ir akademines vertybes, pritaria jos visuomeniniam vaidmeniui, kuriame akcentuoja studentų, gebančių konkuruoti darbo rinkoje, rengimą. Dominuoja pozityvi nuostata dėl mokslinių tyrimų ir universiteto vaidmens šalies ekonomikos plėtrai. Bendraudami su panašių dalykinių interesų kolegomis yra sąžiningi, lojalūs institucijai, kurioje dirba. Išsakydami savo nuomonę apie akademines vertybes, tirti dėstytojai pasisako už mokslo daktarų rengimą, studentų akademinio ambicingumo ugdymą ir pritaria teiginiui, kad aukštojoje mokyklose svarbu ugdyti bendrąsias kompetencijas. Gauti rezultatai taip pat atskleidžia lyties, mokslinės pedagoginės kvalifikacijos ir akademinio darbo universitete stažo sąsajas su tirtų dėstytojų nuostatomis dėl aukštosios mokyklos veiklos ir akademinių vertybių. Tyrimo rezultatai gali būti svarbūs sprendžiant studijų kokybės ir aukštosios mokyklos santykių su visuomene klausimus.

ENThe article describes the research, which purpose is to determine the attitude of the academics at universities towards the work of the institution and academic values, and to reveal the dependency of such attitude on the social demographic factors. [...] The positive attitude to the scientific research and role of the university in the development of national economics dominates. To express the opinion on the academic values, they are for the preparation of PhDs, development of the academic ambitions of the students, and they agree with the statement that it is important to develop the general competences at the high school, which allow the student get realized in various professional activities. According to the results of the research on the interrelations between social demographic variables and attitude of the academics towards the activity of institution, the gender, academic work experience and scientific pedagogical qualification affect the attitude of the academics to the activity of the institution. It was determined that women have more positive attitude to the public role of the institution and development of general competences of the students, but they are less active in scientific, academic and professional activity. The academics with less academic work experience at higher school favour the novelties at university more, have more favourable opinion about academic values, but they are less active in scientific and public work. The academics with scientific degrees and / or titles assess the work and academic values of the institution more positively. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17389
Updated:
2018-12-17 12:03:46
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: