Docentės Eglės Prėskienienės pedagoginių - metodinių publikacijų klasifikacija autorystės variantiškumo aspektais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Docentės Eglės Prėskienienės pedagoginių - metodinių publikacijų klasifikacija autorystės variantiškumo aspektais
Alternative Title:
Classification of pedagogical-methodological publications by Assoc. Prof. Eglė Prėskienienė in terms of variability of authorship
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 1 (34), p. 152-159
Keywords:
LT
Autorius; Bendraautorius; Eglė Prėskienienė; Egoizmas; Kritika; Mentorinė autorystė; Mokymo priemonė; Monodinė autorystė; Straipsnis; Tandeminė autorystė; Vadovėlis.
EN
Article; Author; Critique; Eglė Prėskienienė; Egoism; Mentoring autorship; Monodic autorship tandem autorship; Teaching aid; Texbook; Textbook.
Summary / Abstract:

LTDoc. Eglė Prėskienienė beveik 50 metų dirbo Šiaulių pedagoginio instituto / Šiaulių universiteto dviejų fakultetų – Filologijos / Humanitarinio ir Pedagogikos / Edukologijos – katedrose. Be eilėraščių, eseistikos, pilietinės publicistikos paskelbta daug pedagoginių–melodinių darbų, kurie savo laiku, kaip ir kitų dėstytojų, nebuvo nei grupuoti, nei giliau analizuoti pagal indėlį į instituto mokslo ir kultūros fondą, į atitinkamos krypties mokslo vystymą(si). Nebuvo tokių tradicijų. Publikacijas galima grupuoti ir analizuoti teminiu, žanriniu aspektais ir pagal tai, kur darbas išspausdintas. Galima jas klasifikuoti remiantis autorystės variantiškumo kriterijumi. Šiuo požiūriu galima įvardyti monodinės, tandeminės, mentalinės autorystės atmainas. Taip patikslinamos / sukonkretinamos tradicinės sąvokos: autorius (monoautorystė, monodinė autorystė) ir bendraautoris (tandeminė, mentorinė autorystė, kai dirba dvejetas tyrėjų). Galima poliautoryslė ir multiautorystė. Aktuali egotistinės autorystės problema. Daugiausia doc. E. Prėskienienės pedagoginių–melodinių darbų: straipsniai, tezės, vadovėliai pradinių klasių mokiniams, mokymo priemonės studentams. Tandeminė autorystė – kai kartu su doc. V. Ramonaite parašyti / sukurti skaitiniai („Ąžuolėlis“) antrokams ir keli melodiniai straipsniai mokytojams. Mentorinė doc. E. Prėskienienės autorystė negausi – vienas bendras straipsnis su pradinių klasių mokytoja, kitas su buvusia studente – edukologijos magistre. [Iš leidinio]

ENAssoc. Prof. Eglė Prėskienienė has been working in the departments of the two Faculties (Philology / Humanities and Pedagogy / Education) of Šiauliai Pedagogical Institute / Šiauliai University for nearly 50 years. In addition to poems, essays, and civic journalism, a number of pedagogical-methodological works were published. The author's publications, like those by other university teachers, were neither classified nor scrutinized in terms of their contribution to the Science and Culture Foundation of the Institute or to the development of a scientific branch of science. There was no such tradition at that time. The publications can be grouped and analyzed in terms of subject-matter, genre, and the place of publication. They can be classified on the basis of a criterion of variability of authorship. In the given approach monodic, tandem, and mentoring authorships can be identified. This specifics / concretizes traditional concepts: author (mono-authorship, monodic authorship) and co-author (tandem or mentoring authorship where a couple of researchers are involved). Polyauthorship and multi-authorship are also possible. The majority of works by assoc. prof. E. Prėskienienė is pedagogical-methodological publications: articles, theses, textbooks for primary school pupils, teaching aids for students. Tandem authorship is represented by the 2nd year reader ("Ąžuolėlis") compiled in liaison with assoc. prof. V. Ramonaitė and a few methodological articles designed for teachers. Assoc. Prof. E. Prėskicnicnė's mentoring authorship is sparse: one article written in liaison with a primary school teacher and the other article produced in collaboration with a former student, the Master of Education. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Mokslinė veikla: šiuolaikinės tendencijos / Kęstutis Kriščiūnas, Jurgis Kazimieras Staniškis, Vaclovas Tričys. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007. 431 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37620
Updated:
2018-12-17 13:16:17
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: