Trade, warfare, looting and hoarding: attributes of Viking age contacts across the Baltic sea

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Trade, warfare, looting and hoarding: attributes of Viking age contacts across the Baltic sea
In the Book:
Pētījumi kuršu senatnē : rakstu krājums / sastādījis Vitolds Muižnieks. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2008. P. 167-177
Keywords:
LT
Baltijos jūros regionas; Gotlandas; Kapų plėšimas; Karyba; Kuršiai; Lobių slėpimas; Pirkliai; Plėšikavimas; Prekyba; Skandinavai; Spillingo lobis; Spillings lobis; Vikingai; Vikingų laikotarpis; Švedija.
EN
Baltic sea region; Curonians; Gotland; Grave plundering; Hoarding; Looting; Merchants; Scandinavians; Spillings hoard; Sweden; Trade; Viking Age; Vikings; Warfare.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami keli vikingų amžiaus prekybos, karybos, plėšimo ir kaupimo aspektai. Nors aptariami veiksmai buvo būdingi visoms Baltijos jūros regione gyvenusioms etninėms grupėms, didžiausias dėmesys bus skiriamas jų sąsajoms su kuršiais. Rytų Baltijos regione išlikę vikingų plėšimų pėdsakai puikiai matyti bronzos gaminių sankaupose, rastose Gotlande. Vienas svarbiausių Gotlando uostų vikingų laikais buvo Bogeviken ežero pakrantėje, kur, sprendžiant iš didelės lobių koncentracijos nedidelėje teritorijoje, veikė dideli turgūs ir gamybos centrai. Būtent čia randami didžiausi Rytų Baltijos kilmės lobiai ne tik Gotlande, bet ir visame regione. Juose randama bronzos gaminių laužo; dažnai pastarieji sveria daugiau nei 20 kilogramų. Abejojama, ar Gotlando gyventojai pirko baltiškus papuošalus turguose kaip prekes, kadangi jie juos sunaikino, paversdami metalo laužu. Žinoma, gali būti, jog visi žinomi bronzos lobiai buvo nupirkti turguje iš vietinio metalo laužo prekeivio, kurį pastarasis gaudavo iš apiplėštų kapų. Aptariamų bronzos radinių sudėtis siejama su išpirkomis, kurias vietiniai gyventojai rinko siekdami išvengti plėšimų. Lobiuose dominuoja apyrankės su siaurėjančiais galais, vadinasi, jos turėjo didesnę vertę, net jei buvo pagamintos ne iš sidabro. Tokio tipo bronzinės apyrankės, aptiktos ir kuršių kapuose, ritualinėse aukavietėse ir kitur, svėrė nuo 20 iki 70 gramų, kai kurių svoris siekė 95 gramus.

ENThe article examines some aspects of the Age of Viking trade, warfare, robbery and accumulation. Although the actions in question were typical of all ethnic groups living in the Baltic Sea region, the focus will be on their links with the Curonians. The traces of Viking robbery in the Eastern Baltic region can be seen in the bundle of bronze products found in Gotland. One of Gotland’s most important ports in Viking times was on the Bogeviken lake shore, where as could be seen from a large concentration of treasures in a small territory, large markets and production centres were operating. It is here there the greatest treasures of Eastern Baltic origin are found not only in Gotland, but also throughout the region. Bronze scrap is found in them; often the latter weigh more than 20 kilograms. It is questionable whether the Gotland people bought Baltic jewellery in the markets as goods, because they destroyed them, turning them into scrap metal. Of course, it might be that all the famous bronze treasures were bought on the market from a local scrap metal trader, which the latter received from the robbed graves. The composition of the bronze findings concerned is associated with the redemptions that the locals collected in order to avoid robbery. The bracelets with narrow ends are dominated in treasures, which means they were of greater value, even if they were not made of silver. The bronze bracelets of this type, found in Curonian graves, ritual sacrifices and elsewhere, weighed from 20 to 70 grams, some weighing 95 grams.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43317
Updated:
2017-11-10 11:28:37
Metrics:
Views: 12
Export: