The Origin and the main ornamentation features of the Curonian animal style

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Origin and the main ornamentation features of the Curonian animal style
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2000, t. 20, p. 127-139. Prehistoric art in the Baltic region
Keywords:
LT
kuršiai; germanai; zoomorfinis/gyvūninis stilius; papuošalai; lankinės segės; apvaliosios segės; pasaginės segės; apyrankės; Didysis tautų kraustymosi laikotarpis; vikinginis laikotarpis; zoomorfinis stilius.
EN
Curonians; Germans; zoomorphic/animal style; ornaments; crossbow fibulas; round flat fibulas; penannular fibulas; bracelets; Great Migration Period; Viking Period.
Summary / Abstract:

LTZoomorfinių arba gyvūninių motyvų ornamentika formavosi Europos Šiaurėje IV–V a. Lietuvos teritorijoje gyvūninės ornamentikos randama nuo VI a. Analizuodami šio stiliaus genezę ir raidą mokslininkai pažymi, kad problema sudėtinga ir daugiaprasmė. Lietuvos archeologai, nagrinėję gyvūninio stiliaus ištakų bei apraiškų baltų žemėse įvairiais laikotarpiais klausimą, išsakė skirtingas nuomones. Kai kurie mano, kad zoomorfinis stilius baltų gentyse išsivystė daugiausia kaip natūralios vidinės raidos rezultatas. Tačiau kiti teigia, kad jis formavosi pirmiausia dėl Skandinavijos ir Vidurio Europos kultūrų įtakos ir poveikio. Kaip bebūtų, ne mažiau už kitų kultūrų poveikį svarbios vietos ornamentikos tradicijos. Rytų Pabaltijo zoomorfinė ornamentika, kurios ištakos siekia V a. II pusę – VI a., taip pat IX–XII a. pavyzdžiai iš esmės skiriasi nuo germanų gyvūninio stiliaus radinių. Nuo pat VI a. baltų genčių (ir kuršių) juvelyrų dirbiniams būdingas vis didesnis geometrizavimas, o germanų menininkai tobulino realistiškesnes formas. VIII–XII a. kuršių juvelyrai, remdamiesi bendraeuropinėmis zoomorfinio meno tradicijomis, sukūrė savitą šio stiliaus variantą, skirtingai pasireiškusį atskirose papuošalų grupėse. Kuršių juvelyrikoje galima stebėti zoomorfinio stiliaus užuomazgas, tobulėjimo stadijas. Kuršių kaip ir apskritai baltų zoomorfinio stiliaus įvaizdžiu buvo pasirinktas roplys.

ENThe ornamentation of zoomorphic or animal motifs formed in the northern part of Europe in the 4th–5th centuries. Animal ornamentation found in the territory of Lithuania dates back to the 6th century. When analysing the genesis and development of this style researchers note that the problem is complicated and ambiguous. Lithuanian archaeologists who explored the issue of the origins of the animal style and manifestation in the Baltic lands at various periods expressed different opinions. Some consider that the zoomorphic style developed in the Baltic tribes mainly as a result of natural internal development. However, others state that it formed primarily due to the influence and impact of Scandinavian and Central European cultures. Whatever the case, the local ornamentation traditions are no less important than the impact of other cultures. The Eastern Baltic zoomorphic ornamentation, which dates back to the second half of the 5th century and the 6th century, as well as the findings from the 9th–12th centuries are basically different from the Germanic animal style findings. Starting with the 6th century the articles of jewellers of the Baltic tribes (including the Curonians) are characterised by greater geometrisation, whereas the Germanic artists perfected more realistic shapes. In the 8th–12th centuries, basing on the general European zoomorphic art traditions, Curonian jewellers created their own distinctive variant of this style which was differently expressed in individual groups of jewellery. Curonian jewellery demonstrates the start and development stages of zoomorphic style. A reptile was chosen to represent the image of the Curonian, and generally the Baltic, zoomorphic style.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15384
Updated:
2018-12-17 10:42:45
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: