Diskriminacijos apraiškos : aktuali būklė bei tendencijos antidiskriminacijos srityje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diskriminacijos apraiškos: aktuali būklė bei tendencijos antidiskriminacijos srityje Lietuvoje
Alternative Title:
Manifestation of discrimination: actual situation and trends in the field of anti-discrimination in Lithuania
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2011, t. 22, Nr. 2, p. 115-128
Keywords:
LT
Antidiskriminacinė politika; Diskriminacijos apraiškos; Lygybės statistika.
EN
Equality statistics; Manifestation of discrimination; Non-di scrimination; Non-discrimination policy.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje diskriminacijos tematika viešojoje erdvėje atsirado tik po nepriklausomybės atkūrimo. Iki 1991 m. diskriminacijos klausimai nebuvo viešai analizuojami, diskriminacijos apraiškos nebuvo fiksuojamos atitinkamais statistiniais rodikliais. Mūsų šalyje trūksta statistinės informacijos apie skirtingų socialinių grupių socialinę ir ekonominę padėtį, taip pat duomenų apie diskriminacijos apraiškas įvairiose gyvenimo sferose ar veiklose, todėl ne visada galima pateikti atitinkamą statistinę informaciją apie galimos diskriminacijos požymį. Straipsnyje analizuojami lygybės statistikos rengimo klausimai Lietuvoje, remiantis įvairiais duomenų šaltiniais bei atliktais tyrimais vertinama diskriminuojamų grupių padėtis, aptariama įgyvendinama antidiskriminacinė politika bei jos tendencijos Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENIn Lithuania, discrimination issues appeared in the public space only after the re-establishment of the Independence. Before 1991, discrimination issues had been not analysed in public, and manifestations of discrimination had not been reflected by any statistical indicators. There is little available statistical information on the social-economic situation of different social groups in our country. There is a shortage of information about manifestations of discrimination in various fields of life and activities. Therefore, it is not always possible to provide a relevant statistical information on the indicator of possible discrimination. Issues of drawing up equality statistics, the situation of discriminated groups and the trends in antidiscrimination in Lithuania are discussed in the article, based on various data sources and surveys. [text from author]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29733
Updated:
2018-12-17 13:00:01
Metrics:
Views: 8    Downloads: 5
Export: