Tautinis ugdymas Lietuvos pradžios mokykloje 1918-1940 metais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinis ugdymas Lietuvos pradžios mokykloje 1918-1940 metais: disertacija
Publication Data:
Klaipėda, 1998.
Pages:
146 lap. + Priedai (71 lap. faks.)
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe nušviečiamas tautinio ugdymo vyksmas Nepriklausomos Lietuvos (1918-1940) pradžios mokyklose. Disertacijos tikslas - apibūdinti, išanalizuoti tautinio ugdymo internalizaciją Lietuvos pradžios mokykloje 1918-1940 metais. Keliama prielaida, kad 1918-1940 m. Lietuvos pradžios mokykloje tautinio ugdymo akcentavimas, atsižvelgiant į tuometines istorines aplinkybes, suvaidino pozityvų vaidmenį saugant ir plėtojant tautinę savimonę bei puoselėjant tautinį idealą. Darbe taikyta mokslinės literatūros bei archyvinės medžiagos analizė, metaanalizė, lyginimo metodas, etnologinis tyrimas (apklausti 572 respondentai, kurie 1918-1940 metais mokėsi Lietuvos pradžios mokyklose). Atlikta analizė atskleidė, kad Lietuvoje 1918-1940 metais ypač didelis dėmesys buvo skiriamas tautiniam ugdymui, be to, archyvinė medžiaga ir pradžios mokyklų (1918-1940) mokinių apklausa patvirtino, jog didelis dėmesys buvo kreipiamas ir į dorovinį, patriotinį, humanistinį bei pilietinį ugdymą. Tai leidžia teigti, kad dėmesys tautiniam ugdymui padėjo išlaikyti tautinę dvasią okupacijos metais, o 1918-1940 metų Lietuvos pradžios mokyklos ugdytiniai savo patriotizmu, tautine dvasia prisidėjo prie nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos pradžios mokykla greta tautinio ugdymo akcentavimo išlaikė humanišką ugdymo struktūrą su tvirtais doros, pilietiškumo, visuomeniškumo elementais ir nenukrypo į kraštutines (kosmopolitizmo, nacionalizmo) auklėjimo ideologijas. Galima kelti prielaidą, jog Lietuvos pradžios mokykla ėjo modernėjimo linkme, todėl šiandien ji turi sukaupusi nemažą patirtį, kuria galima remtis vykdant švietimo reformą.

ENThe movement of national education in the elementary schools of independent Lithuania (1918-1940) is described in this paper. The purpose of the thesis is to define and analyse the internationalisation of the national education in elementary schools during 1918-1940. It is assumed that during 1918-1940, the emphasizing of the national education in an elementary school, taking into consideration the historic circumstances of that time, played a positive role in the protection and development of national self-awareness and cherishing of the national ideal. An analysis of scientific literature and archival material, meta-analysis, comparative method, and ethnologic research (572 respondents who studied in Lithuanian elementary schools in 1918-1940 were questioned) were applied in the paper. The analysis carried out revealed that in Lithuania in 1918-1940 very much attention was paid to the national education. The archival material and survey of pupils of elementary schools (1918-1940) confirmed that, in particular, much attention was also paid to moral, patriotic, humanistic and civil education. This allow us to state that the attention paid to national education helped to maintain the national spirit during the occupation years; and students of the 1918-1940 Lithuanian elementary schools contributed to the rebirth of independence with their patriotism and national spirit. Besides the emphasizing of the national education, the Lithuanian elementary school maintained a humanistic structure of education with strong moral, public spirit, and sociability elements; it did not detour into marginal educational ideologies (cosmopolitism, nationalism). It can be assumed that Lithuanian elementary school moved towards modernism and today it has accumulated enough experience to support the implementation of education reform.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11520
Updated:
2022-02-07 20:09:33
Metrics:
Views: 77
Export: