Education and development of statehood basics in primary forms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Education and development of statehood basics in primary forms
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos metu kiekvienos šalies švietimo sistema susiduria su problema: kaip ugdyti ir vystyti kartą, kuri prisijungtų prie Europos bendruomenės turėdama istoriškai brandžios, išsiskiriančios ir įdomios visuomenės bruožų. Tyrime analizuojamos galimybės, kaip tai pasiekti, remiantis pradinių mokyklų mokymo turiniu, kuris formuoja nacionalinio sąmoningumo, identiškumo bei pilietinių principų pagrindą. Tyrime siekta nustatyti pradinės mokyklos mokinių žinias ir požiūrį į Lietuvos valstybę. Siekta išanalizuoti resursus, susijusius su pilietiškumo problema, nustatyti pradinės mokyklos mokinių žinių apie Lietuvos valstybę struktūrą, apimtį ir kokybę bei ištirti galimybes, kaip pozityvaus ugdymo pricipai gali būti taikomi vystant pilietiškumą. Siekiant šių tikslų buvo atlikta literatūros, mokyklų bei Lietuvos valstybės dokumentų analizė ir empirinis tyrimas. Daroma išvada, kad visa švietimo sistema siekia pagerinti mokinių valstybingumo suvokimą. Pateikiama valstybingumo sampratos analizė, galimi apibrėžimai bei gairės, kaip būtų galima jį vystyti ugdymo mokykloje metu. Išskirtos penkios sritys, kurios svarbios pilietiškumo principų ugdymui: tai Lietuvos respublikos pilietis, Lietuvos praeitis ir ateitis, valstybinė kalba ir spauda, pilietis ir valstybė bei pilietis ir pilietiniai principai. Tyrimas atskleidė nepakankamas pradinių klasių moksleivių žinias apie valstybės simbolizmą, valstybines šventes, geografines žinias bei nedidelį susidomėjimą Lietuvos politiniu ir socialiniu gyvenimu.Reikšminiai žodžiai: Valstybingumas; Tautinė savimonė; Pilietiniai principai; Statehood; National self-consiciuosness; Civil principles.

ENIn the active process of globalisation, the education system in every country faces a problem of utmost importance: to educate and develop a generation which would join European Community possessing features of a historically mature, distinctive and interesting state. This study analyses the possibilities for statehood basics development on the basis of teaching content of primary school which lay the foundations for formation of national self-consciousness, identity and civil principles. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8711
Updated:
2018-12-20 23:07:18
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: