Lietuvių vaikų, lankančių Norvegijos ikimokyklinio ugdymo įstaigas, adaptacijos problemos

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių vaikų, lankančių Norvegijos ikimokyklinio ugdymo įstaigas, adaptacijos problemos
Alternative Title:
Adaptation issues of Lithuanian children who attend Norwegian early-education institutions
Keywords:
LT
Norvegija (Norway); Lietuva (Lithuania); Vaikai / Children; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos lietuvių imigrantų vaikų, lankančių Norvegijos ikimokyklinio ugdymo įstaigas, adaptacijos problemos; trumpai supažindinama su Norvegijos švietimo sistema, ikimokyklinio ugdymo organizavimo ypatumais; pristatomi kokybinio tyrimo, kuriame dalyvavo lietuvių kilmės imigrantai Norvegijoje, kurių vaikai lanko šios šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigas, tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tyrimas parodė, jog pagrindinė problema lietuvių vaikams, lankantiems Norvegijos ikimokyklinio ugdymo įstaigas, yra kalbos barjeras, t. y. norvegų kalbos nemokėjimas. Straipsnio pabaigoje formuluojamos išvados bei pasiūlymai, skirti lietuviams imigrantams, kurie jau gyvena Norvegijoje, ir tiems, kurie, galbūt, dar planuoja išvykti gyventi ir dirbti į šią šalį. Prasminiai žodžiai: adaptacija; adaptacijos problemos; ikimokyklinio amžiaus vaikas; ikimokyklinio ugdymo pedagogas; migracija. [Iš leidinio]

ENThe paper analyzes the adaption problems related to the Lithuanian immigrant children attending pre-school institutions in Norway. There is a brief introduction to Norwegian educational system, the educational peculiarities of pre-school institutions and the research is based on qualitative methodology - structured interviews, which helped to reveal the problems faced by Lithuanian children who started to attend kindergartens in Norway. The results and analysis of the research are presented as well. The research showed that the main problem is the lack of the Norwegian language skills. At the end of the paper potential conclusions are formed and proposals to Lithuanian immigrants who already live in Norway and those who, perhaps, still are planning to live and work in this country. Keywords: adaptation, adaptation problems, pre-school aged child, pre-school education teacher, migration. [From the publication]

ISBN:
9789955274971
Related Publications:
Tautinis ugdymas Lietuvos pradžios mokykloje 1918-1940 metais : disertacija / Vidimantas Raudys. Klaipėda, 1998. 146 lap. + Priedai (71 lap. faks.).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/101176
Updated:
2023-12-01 14:49:42
Metrics:
Views: 7
Export: