Istorijos mokymo aktualijos integruotoje programoje "aš ir pasaulis"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorijos mokymo aktualijos integruotoje programoje "aš ir pasaulis"
Alternative Title:
Problems of teaching in the integrated program "I and the world"
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 57, p. 135-139
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Pradinis ugdymas / Primary education; Specialusis ugdymas / Special education; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas nustatyti Klaipėdos universiteto studentų žinias ir požiūrį į pasaulio pažinimo (istorijos) mokymą. Atliktas tyrimas parodė, kad visi suvokia istorijos dėstymo svarbą pradinės mokyklos integruotoje programoje "Aš ir pasaulis". Respondentai supranta istorijos tikslus, uždavinius ir paskirtį. Būsimi pedagogikos bakalaurai išskiria net 37 mokomuosius dalykus, integruotus į kursą, bet labiausiai išskiria istoriją, geografiją ir gamtos pažinimą. Tyrimas atskleidė istorijos metodikos paskaitų ir pratybų reikmę bei istorijos metodinės literatūros, priemonių pradinėms klasėms trūkumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorija; Studentai; Pradinė mokykla; History; Students; Primary school.

ENIn June, 2000 we questioned 58 fourth-year (extramural) students of the Pedagogical faculty, the University of Klaipeda and found out that all of them understanding the importance of teaching history in a primary school in the integrated program "I and the world". The respondents are very well acquainted with the history aims, goals and purposes of general Programs. The future bachelors in pedagogic mention even 37 subjects integrated into the teaching of the possibility of knowing the world. Especially they mark out history, geography and the knowledge of nature. All the respondents admit that the methods of teaching history and the possibility of knowing the world are necessary for their future profession. It should be mentioned that students who don't work in a primary school don't know any methodical literature in history, pedagogical newspapers or magazines. Even those who work hardly know any of them either. The majority of students would like to be given lectures in the methods of history and to have more practice. The teachers (students) working in primary classes face with the following difficulties: the shortage of methodical and additional literature in history, visual and technical appliances, the lack of means for hikes, excursions, refresher course. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Tautinis ugdymas Lietuvos pradžios mokykloje 1918-1940 metais : disertacija / Vidimantas Raudys. Klaipėda, 1998. 146 lap. + Priedai (71 lap. faks.).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31525
Updated:
2018-12-17 11:02:36
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: