Dabartinės lietuvių kalbos žodynas : apie 60000 žodžių

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: apie 60000 žodžių
Alternative Title:
The Dictionary of Contemporary Lithuanian
Editors:
Kruopas, Jonas, redagavimas [edt]
Edition:
2-as papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Mintis, 1972.
Pages:
XXIV, 974 p
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Summary / Abstract:

LT„Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ yra vienatomis, aiškinamasis, norminamasis, kuo platesniam skaitytojų ratui skirtas veikalas. Jame pateikta didelis pluoštas dabartinės bendrinės (literatūrinės) kalbos žodžių, šiek tiek įdėta plačiau vartojamų šnekamosios kalbos, tarmių, taip pat ankstesnės ir šiuolaikinės grožinės literatūros, ypač klasikų raštų, žodžių, reikalingų testams suprasti, mokslus einančiai jaunuomenei savo kalbai ugdyti, įvairiems funkciniams stiliams atspindėti, neretai tinkamų ir tam tikroms naujoms sąvokoms reikšti. Žodyne pateikti sunorminti žodžiai, teikiamos vartosenai jų lytys, rašyba, kirčiavimas, paaiškintos svarbiausios žodžių reikšmės, glaustais pavyzdžiais parodytas tų žodžių junglumas ir vartosena. Tai antrasis papildytas leidimas (pirmasis pasirodė 1954 metais), kuriame yra apie 60 000 žodžių.Šiame žodyne pateikiama daugiau priešdėlinių veiksmažodžių pavyzdžių, papildytas žodžiais, atsiradusiais kalboje pastaraisiais dešimtmečiais ir įsigalėjusiais vartosenoje. Taupumo sumetimais buvo išmesta nemaža retų bei nelabai reikalingų bendrinei kalbai žodžių. Žodynas parengtas kolektyviškai. Jo tekstą taisė, perdirbinėjo, naujais žodžiais bei pavyzdžiais pildė ir redagavo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto bendradarbiai J. Kruopas, A. Lyberis, D. Lukšys, J. Paulauskas, J. Senkus, K. Ulvydas.Reikšminiai žodžiai: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas; Žodis; Žodynas; Leksika; Contemporary Lithuanian language; Word; Lexeme; Lexis.

EN„The Dictionary of Contemporary Lithuanian“ is a single-volume explanatory normative dictionary targeted at as wide a circle of readers as possible. It contains a large number of words of contemporary standard (literary) language, some widely-used words of everyday language, dialects as well as early and modern fiction, especially collections of classical authors, words necessary to understand tests, words needed for the studying youth to develop their language, to reflect various functional styles, and those that are in many cases suitable for expressing certain new concepts. The dictionary provides standardized words, their genders suggested for use, spelling, accentuation, the main meanings of the words are explained, and concise examples are provided to illustrate the valency and usage of the words. This is the second supplemented edition (the first one was published in 1954) containing approximately 60.000 words. The dictionary provides more examples of prefixal verbs, it is supplemented with words that have occurred in the recent decades and have gained ground in the language. For the sake of economy, a number of rare words and those not very necessary for the standard language have been removed. The dictionary has been combined in a team. Its text has been corrected, reformulated, supplemented with new words and examples and edited by the associates of the Institute of the Lithuanian Language and Literature: J. Kruopas, A. Lyberis, D. Lukšys, J. Paulauskas, J. Senkus, K. Ulvydas.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11280
Updated:
2013-04-28 17:15:41
Metrics:
Views: 87
Export: