Lietuvių kalbos žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos žodynas
Publication Data:
Vilnius ; Kaunas, 1968-2002.
Pages:
20 t
Mintys apie žodyną: Dvidešimt Lietuvių kalbos žodyno tomų. 2002
Contents:
Tomai: T. 1 : A - B. 1968 . XXXI, 1230 ; T. 2 : C - F. 1947 . XV, 851 p. ; T. 3 : G - H. 1956 . XX, 820 p. ; T. 4 : I - J. 1957 . XVIII, 448 ; T. 5 : K - klausinys. 1959 . XIX, 1008 ; T. 6 : Klausyti - krunkinti. 1962 . 1106 p. ; T. 7 : L - mėlti. 1966 . 1040 p. ; T. 8 : Melūda - ožvilnis. 1970 . XIX, 1037 p. ; T. 9 : P - pirktuvės. 1973 . XX, 1106 ; T. 10 : Pirm - pūžuoti. 1976 . XX, 1152 p. ; T. 11 : R. 1978 . XX, 1042 p. ; T. 12 : S - slėpūnas. 1981 . XX, 1220 p. ; T. 13 : Slėsna - stvoti. 1984 . 1067 p. ; T. 14 : Su - šliuožti. 1986 . 1099 p. ; T. 15 : Šliup - telžti. 1991 . 1186 p. ; [T.] 16 : Tema - tulė. 1995 . 1086 p. ; [T.] 17 : Tūlė - valgus. 1996 . 1079 p. ; T. 18 : Vali - vėsus. 1997 . XXII, 984 p. ; T. 19 : Veša - zvumterėti. 1999 . XXII, 1119 p. ; [T.] 20 : Ž. 2002 . XXII, 1158 p.
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Semantika / Semantics; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LT„Lietuvių kalbos žodynas“ – didžiausias XX a. lietuvių kalbotyros veikalas, kurio idėją prieš 100 metų pradėjo realizuoti žymusis lietuvių kalbininkas Kazimieras Būga. Dvidešimt Žodyno tomų šešis dešimtmečius (1941–2002 m.) rengė kelios kalbininkų kartos. Jame pateikiama senoji ir dabartinė lietuvių kalbos leksika. Žodžiai iliustruojami raštų nuo 1547 m. iki 2001 m. (religinės, mokslinės, grožinės, publicistinės literatūros) ir tarmių sakiniais, renkamais nuo 1902 m. Žodyno apimtis: apie 22 000 puslapių, jame daugiau kaip 11 mln. žodžių, pavartotų Žodyno tekste (pavyzdžiuose, reikšmių apibrėžimuose ir kt.), 0,5 mln. leksikografinių straipsnių (antraštinių ir paantraštinių žodžių). Šis mokslinis Žodynas reikšmingas ne tik lietuvių kalbotyrai, bet ir lyginamajam indoeuropiečių kalbų mokslui. Jame parodoma žodžio geografija, istorija, kilmė, gramatinės formos ir kategorijos, darybiniai ryšiai ir variantai, semantinė struktūra, kirčiavimas, vartosena ir stilius. Tarmių leksika pagal fonetinius dėsnius transponuojama į bendrinę kalbą. Žodyne gausu etnolingvistinės medžiagos: iliustraciniai pavyzdžiai rodo žmonių buitį, visuomeninius santykius, etines vertybes, čia daug etnografinių detalių. LKI svetainėje pateikiamas „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto pirmasis leidimas. Šis žodynas bus leidžiamas ir kompaktine plokštele. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žodžio reikšmė; Kirčiuotė; Kalbos dalys; Gramatiniai požymiai; Terminai; Tarmybė; Tarptautiniai žodžiai; Gretimybė.

ENThe Dictionary of the Lithuanian Language (Lietuvių kalbos žodynas) was the biggest undertaking in Lithuanian studies in the 20th century. The vision of this undertaking started to be implemented 100 years ago by the famous Lithuanian linguist Kazimieras Būga. Over six decades (1941–2002) twenty volumes of this Dictionary were compiled by several generations of linguists. It contains both modern and archaic Lithuanian lexicon. Words are illustrated by quotes from 1547 until 2001 (religious, academic, literature, journalism) and by dialectal sayings, collected since 1902. The scope of the Dictionary is about 22,000 pages, covering half a million lexicographical entries (heading and sub-heading words), expressed in 11 million words over all (in the examples, definitions of meanings, etc.). This scientific Dictionary is valuable for comparative Indo-European studies as well Lithuanian philology. The Dictionary gives for each word its geography, history, origin, grammatical forms and categories, its word-building links and variations, semantic structure, accentuation (stress pattern), use and style. Dialectal terms are transcribed according to phonetic principles into standard Lithuanian orthography. There is much ethnolinguistic material in the Dictionary: the illustrative phrases reveal people’s domestic life, community relations, ethical values, many ethnographic details. The first electronic edition of the Dictionary of the Lithuanian Language is now on the website of the Institute of the Lithuanian Language (LKI) . It will also be released in a compact disk.

ISBN:
9986668395
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11277
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 807
Export: