Vaikystės pedagogikos specialybės studentų karjeros kompetencijų raiška projektuojant darbo vietą privačiame ikimokyklinio ugdymo paslaugų sektoriuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vaikystės pedagogikos specialybės studentų karjeros kompetencijų raiška projektuojant darbo vietą privačiame ikimokyklinio ugdymo paslaugų sektoriuje
Alternative Title:
Manifestation of career competences of students studying childhood pedagogy, designinga workplace in a private sector of pre-school education services
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2011, Nr. 17, p. 58-75
Keywords:
LT
Karjeros kompetencijos; Darbo vietos projektavimas; Privatus ikimokyklinio ugdymo paslaugų sektorius.
EN
Career competences; Designing of the workplace; Private sector of pre-school education services.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama vaikystės pedagogikos specialybės studentų patirtis, kuri išryškėja jiems projektuojant darbo vietą privačiame ikimokyklinio ugdymo paslaugų sektoriuje. Nurodomos studentų karjeros kompetencijos: profesinė, socialinė, vadybinė. Taikant kokybinio tyrimo metodą – laisvąjį rašinį, projektą bei atliekant jų turinio (content) analizę nustatomos kompetencijų turinio raiškos kategorijos ir subkategorijos. Formuluojamos išvados ne tik apie paskiras vaikystės pedagogikos studentų kompetencijas bei jų raišką, bet ir apie jų visumos raišką. Remiantis duomenimis prognozuojamos studentų raiškos galimybės projektuojant darbo vietą privačiame sektoriuje. [Iš leidinio]

ENThe article deals with experience of students studying the speciality of childhood pedagogy, which manifests itself designing students’ workplace in the private sector of pre-school education services. Students’ professional, social and managerial career competences are distinguished. Applying the method of qualitative research – free essay, project – and carrying out their content analysis, categories and subcategories of manifestation of the content of competences are identified. Conclusions about both separate competences of students studying childhood pedagogy and manifestation of their whole are made. Based on the data, students’ manifestation possibilities, designing their workplace in the private sector, are forecasted. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42035
Updated:
2018-12-17 13:12:58
Metrics:
Views: 16    Downloads: 8
Export: