Ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesijos kompetencijos įsivertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesijos kompetencijos įsivertinimas
Alternative Title:
Self-evaluation professional competences of early childhood teachers
In the Journal:
Pedagogika. 2009, 93, p. 62-69
Keywords:
LT
ikimokyklinis ugdymas; pedagogo kompetencijos įsivertinimas.; pedagogo kompetencijos įsivertinimas.
EN
early childhood teachers; self-evaluation; of professional competencies.; of professional competencies; self-evaluation of professional competencies.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninė socialinė, kultūrinė, ekonominė visuomenės kaita nuolatos kelia naujus iššūkius Lietuvos švietimo sistemai ir ypač pedagogams. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų veikla tampa įvairialypė, vis svarbesni tampa naujų vaikų ugdymo strategijų kūrimo, komandinio darbo, projektinės veiklos, bendravimo ir bendradarbiavimo, problemų tyrimo ir kiti gebėjimai. Be to, pedagogų atestacijos nuostatai orientuoja į platų kompetencijų vertinimą ir įsivertinimą. Tyrimo tikslas - atskleisti ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesijos kompetencijos įsivertinimo ypatumus. Tyrimo metodai - teorinė problemos analizė, anketavimas, statistinė duomenų analizė. Tyrime dalyvavo 204 skirtingą darbo patirtį turintys ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Tyrimo rezultatai parodė, kad aukščiausiai ikimokyklinio ugdymo pedagogai įsivertino socialinę bei veiksmingos veiklos kompetencijas. Kaip nepakankamai išplėtotas išskyrė analitinę-tiriamąją, bendrakultūrinę ir pokyčių valdymo kompetencijas. [Iš leidinio]

ENThe article discusses early childhood teachers' self-evaluation of professional competences and changes in roles of educators. The goal of the research is to reveal self-evaluation of early childhood teacher competences. The methods of the research include questionnaires and statistical analysis. 204 educators with different experience in pre-school education participated in the research. The research revealed that a big part of preschool educators (approximately half of the respondents) see their competences as moderate. Only the social competence received high evaluation (about 50 % of the educators). The respondents face problems related to insufficient level of analytical-research, educational, communicative, common cultural and change management skills. The research highlighted the tendency of a gradual building up of pre-school education competences: the more extensive the experience, the higher self-evaluation of knowledge, abilities and principles is observed. Only one fourth of the respondents without professional experience (first year students) and a slightly bigger proportion of novice educators consider their competences to be of high level, whereas almost half of the experienced early childhood educators evaluate themselves as skilled professionals. The research also shows that about a third of future educators (first year students) state that they face no problems related to the level of their efficient activity and social competences [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20675
Updated:
2020-02-13 19:18:50
Metrics:
Views: 210    Downloads: 20
Export: