XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų užrašymo standartai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų užrašymo standartai
Alternative Title:
  • Šešiolikto-septyniolikto amžiaus Lietuvos totorių moterų užrašymo standartai
  • Standards of recording Tartar women's names in 16th - 17th century Lithuania
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2007, t. 16, Nr. 1/2, p. 31-45
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Andronimas; Antroponimai; Antroponimas; Patronimas; Totoriai; Totorių moterų vardai; Įvardijimas; Andronym; Anthroponym; Anthroponyms; Naming; Patronym; Tartar Women's names; Tartars.
Keywords:
LT
Andronimas; Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Įvardijimas; Patronimas; Totoriai / Tatars.
EN
Andronym; Naming; Patronym; Tartar Women's names; Tartars.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų įvardijimai. Straipsnio medžiaga rinkta daugiausia iš XVI-XVII a. teismų bylų, bet panaudoti ir kito pobūdžio šaltiniai – gyventojų surašymo dokumentai, administraciniai aktai. Neištekėjusi totorė moteris gali būti užrašoma iš tėvo antroponimų sudarytais antroponimais. Ištekėjusi totorė moteris gali būti užrašoma: iš tėvo antroponimų sudarytais antroponimais (jeigu minima kartu su vyru); iš vyro antroponimų sudarytais antroponimais; iš tėvo ir iš vyro antroponimų sudarytais antroponimais; iš tėvo ir iš abiejų vyrų antroponimų sudarytais antroponimais. Iš tėvo antroponimų yra sudaryti šie moters antroponimai: moteriškasis patronimas; antroponimas iš tėvo patronimo; -sk- tipo antroponimas. Iš sutuoktinio antroponimų yra sudaryti šie moters antroponimai: andronimas; antroponimas iš sutuoktinio patronimo; -sk- tipo antroponimas. Moters įvardijime šie asmenvardžiai išdėstomi aukščiau nurodyta tvarka. Kartais pasitaiko nedėsningų asmenvardžių darybos atvejų (užrašomos ne tos priesagos). Vienos moters antroponimas sudarytas nestandartiškai – iš jos sūnaus vardo. Užrašant moterį kelių šeimos narių antroponimais, pirmiausia nurodomas jos vardas ir antroponimai iš tėvo įvardijimo, po to – antroponimai iš pirmojo vyro įvardijimo, gale – antroponimai iš antrojo vyro įvardijimo. Viena moteris, kurios įvardijimas sudarytas iš kelių šeimos narių antroponimų, užrašyta nestandartiškai (nesilaikant prieš tai nurodyto eiliškumo). Tame pačiame dokumente minint moterį kelis kartus, jos užrašymai skiriasi.

ENSingle Tartar women are recorded using anthroponyms made from their fathers' anthroponyms. A married Tartar woman is recorded as follows: a) by anthroponyms made from her father's anthroponyms (when mentioned together with her husband), b) by anthroponyms formed from her husband's anthroponyms, c) by anthroponyms formed from both her father's and husband's anthroponyms, d) by anthroponyms made from her father's and from both her father's and husband's anthroponyms. Women's anthroponyms formed from the anthroponyms of their fathers are patronyms, anthroponyms from the patronym of a woman's father and -sk- type anthroponyms. Women's anthroponyms made from their husbands' anthroponyms are andronyms, anthroponyms from the patronym of a woman's husband and -sk- type anthroponyms. Sometimes mistakes in the formation of personal names occur, i.e., the wrong suffixes are recorded. Also, one case of a non-standard anthroponym has been found - an anthroponym formed using the anthroponym of the woman's son. When a woman is named using anthroponyms of several family members, first are those that contain the names of the father (patronymic), followed by the names of her first husband and finally those of her second husband. One case has been found in which this order is not followed. In several cases a woman mentioned several times in the same document is given different names. [text from author]

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26401
Updated:
2021-03-01 09:00:44
Metrics:
Views: 14
Export: