XVI-XVII a. kilmingų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vardynas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVII a. kilmingų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vardynas
Alternative Title:
Structure of recording noblewomens names in the 16th-17th century Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2009, t. 51, p. 41-58
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis 1528, 1565, 1567 metų LDK kariuomenės surašymo dokumentais ir 1631 metų totorių valdų revizija, analizuojamas XVI-XVII a. LDK moterų vardynas. Įvardijimai gali būti skiriami pagal asmenvardžių skaičių (nuo 1 iki 6). Kiekvienas įvardijimas gali turėti prievardžių – asmenvardžius paaiškinančių bendrinių žodžių ar jų junginių. Prievardžių skaičius susijęs su įvardijimo ilgiu: kuo daugiau įvardijime asmenvardžių, tuo daugiau ir juos paaiškinančių bendrinių žodžių ar jų junginių. Pagal reikšmę prievardžius galima suskirstyti į keturias leksines semantines grupes: giminystės ir šeiminės padėties; luomo; pareigybės; tautybės. Prievardžių turinys susijęs su įvardijimo ilgiu: trumpuosiuose įvardijimuose vyrauja giminystės ir šeiminės padėties prievardžiai; didėjant asmenvardžių skaičiui, daugėja luomo ir pareigybės prievardžių. Tautybės prievardžiai būdingi tik totorių įvardijimams. Vardas nebuvo dažnas reiškinys moterų įvardijime. Iš viso su vardu neužrašyta nė pusės visų moterų (37,4 proc.). Krikščionės moterys pavadintos 49 krikščioniškais ir 9 nekrikščioniškais vardais. Krikščioniškais vardais užrašyta 98,16 proc., nekrikščioniškais vardais – 1,84 proc. krikščionių moterų, į sąrašus įtrauktų su vardais. Krikščioniški vardai gali būti užrašomi tiek kanoninėmis formomis, tiek liaudinėmis formomis. Musulmonės moterys pavadintos 12 vardų. Kai kurie vardai (Ona, Halina, Rozalija, Joana) būdingi ir krikščionėms, ir musulmonėms moterims. Populiariausi moterų vardai: Ona, Kotryna, Sofija. Moterų šeimos asmenvardžiai dažniausiai sudaromi iš sutuoktinio įvardijimo.Reikšminiai žodžiai: Asmenvardis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Moterų įvardijimai; Pavardė; Pravardė; Prievardis; Slaviška sistema; Vardas; Įvardijimas; Anthroponym; Cognomen; Common word; First name; Name; Naming; Nickname; Proper name; Slavonic system; Women's namings.

ENBased on the documents of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) army census of 1528, 1565, 1567 as well as the audit of Tartar possessions carried out in 1631, the paper analyses the names of noblewomen in the 16th–17th c. GDL. The types of naming may depend on the number of proper names (from one to six). Each naming can include common words or word combinations explaining proper names. The number of common words depends on the length of naming, i.e. the more proper names it contains, the more common words or word combinations there are explaining them. According to their meaning, common words or word combinations might be divided into four lexical semantic groups: kinship or family status; class; post; nationality. The choice depends on the length of naming, i.e. words describing kinship and family status prevail in short namings, whereas more common words or combinations referring to class and post appear in longer namings. Nationality is found only in the namings of Tartars. The name was not a frequent phenomenon in women’s namings. As few as 37.4% of the namings contain women’s names. Christian women are given 49 Christian and 9 non-Christian names. Out of the names recorded in documents 98.16% are Christian and 1.84% non-Christian. Christian names are recorded either in canonical or diminutive forms. Muslim women are named by 12 names. Some of the names are popular among both Christian and Muslim women (Ann, Halina, Rosaline, Joanna). The most common women’s names are Ann, Catherine and Sophia. Proper names in women’s namings are usually the spouse’s name.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23936
Updated:
2022-01-17 12:37:05
Metrics:
Views: 102    Downloads: 20
Export: