XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų įvardijimo būdai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų įvardijimo būdai
In the Journal:
Lituanistica. 2004, Nr. 3, p. 71-93
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTDarbe nagrinėjami XVI – XVII a. Lietuvos totorių moterų įvardijimo būdai. Moterų įvardijimai skirstomi į asmenvardžius ir prievardžius, asmenvardžiai – į vardus ir šeimos asmenvardžius. Pažymima, kad moterų įvardijimų minėtu laikotarpiu yra 476. Jie užrašyti 113 įvardijimo būdų. Teigiama, kad XVI-XVII amžiais funkcionavo slaviška Lietuvos totorių moterų įvardijimo sistema, kurią autorė apibūdina kaip negriežtą standartą. Trumpieji įvardijimai, jungdamiesi tarpusavyje, sudaro vidutinio ilgumo įvardijimus, o šie savo ruožtu įeina ilguosius įvardijimus. Ir atvirkščiai: ilguosius įvardijimus galima išskaidyti vidutinio ilgumo ir trumpuosius. Pagal šeimos asmenvardžio ir vardo santykį įvardijimus autorė skirsto į tris tipus: įvardijimai be šeimos asmenvardžių, vien iš šeimos asmenvardžių ir mišrųjį. Daugiausia dėmesio skiriama mišriam įvardijimui, išskiriant Įvardijimą vardu ir vienu šeimos asmenvardžiu, vardu ir dviem šeimos asmenvardžiais, dviem vardais ir dviem šeimos asmenvardžiais, vardu ir trimis šeimos asmenvardžiais, dviem vardais ir trimis šeimos asmenvardžiais, vardu ir keturiais šeimos asmenvardžiais, vardu ir penkiais šeimos asmenvardžiais, vardu ir šešiais šeimos asmenvardžiais, dviem vardais ir aštuoniais šeimos asmenvardžiais. Pagal asmenvardžių išsidėstymą įvardijimai skirstomi į turinčius turinčius asmenvardžių išsidėstymo variantų ir jų neturinčius. Daroma išvada, kad kiekvienas įvardijimas gali turėti arba neturėti prievardžių, t.y. įvardijimus atitinkančių bendrinių žodžių.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos totoriai; Lietuvos totorės; Lietuvos totorių asmenvardžiai; Lithuanian Tartars; Lithuanian Tartar women; Namings.

ENIn the 16th-17th с. there functioned a Slavonic system of naming Lithuanian Tartar women. This was not a strict standard. 476 women's namings (179 from the 16th and 297 from the 17th c.) are divided into 113 groups according to the number and kind of constituents (28 and 97, respectively). Shorter names, combined, make up name of average length, the latter, in their turn, form the long ones. The process can occur in reverse order, too. All personal names were divided into three types depending on the relationship between family members, namings and first names. They are as follows: personal names not including family members' names, personal names including only family members' names, mixed type. According to the arrangement of the constituents, personal names can be divided into those having variations of arrangement and the ones not having these characteristics. The naming can include common words (explaining and expanding the naming) or may be characterised as lacking such constituents. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13229
Updated:
2018-12-17 11:22:39
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: