XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų antroponimija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų antroponimija
Alternative Title:
  • Šešiolikto-septyniolikto amžiaus Lietuvos totorių moterų antroponimija
  • Standards of recording tartar women’s names in 16th-7th c. Lithuania
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2011, Nr. 2, p. 25-30
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų įvardijimo sistema. Apžvelgiami totorių moterų užrašymai oficialiuose XVI–XVII a. dokumentuose siekiant ištirti, kurie moterų asmenvardžiai buvo sudaryti iš tėvo, kurie – iš sutuoktinio, o kurie – iš kitų šeimos narių antroponimų. Analizė atskleidė, kad neištekėjusi totorė moteris buvo užrašoma iš tėvo antroponimų sudarytais antroponimais. Ištekėjusi totorė moteris galėjo būti užrašoma: iš tėvo antroponimų sudarytais antroponimais (jeigu buvo minima kartu su vyru); iš vyro antroponimų sudarytais antroponimais; iš tėvo ir iš vyro antroponimų sudarytais antroponimais; iš tėvo, iš buvusio ir dabartinio vyro antroponimų sudarytais antroponimais. Iš tėvo antroponimų yra sudaryti šie moters antroponimai: moteriškasis patronimas; antroponimas iš tėvo patronimo; -sk- tipo antroponimas. Iš sutuoktinio antroponimų yra sudaryti šie moters antroponimai: andronimas; antroponimas iš sutuoktinio patronimo; -sk- tipo antroponimas. Kartais pasitaikydavo nedėsningų asmenvardžių darybos atvejų (būdavo užrašomos ne tos priesagos). Vienos moters antroponimas sudarytas nestandartiškai – iš jos sūnaus vardo. Moterį užrašant kelių šeimos narių antroponimais pirmiausia buvo nurodomas jos vardas ir antroponimai iš tėvo įvardijimo, po to – antroponimai iš pirmojo vyro įvardijimo, gale – antroponimai iš antrojo vyro įvardijimo. Viena moteris, kurios įvardijimas sudarytas iš kelių šeimos narių antroponimų, užrašyta nestandartiškai (nesilaikant prieš tai nurodyto eiliškumo).Reikšminiai žodžiai: -sk- tipo antroponimas; 16 amžius; 17 amžius; Andronimas; Andronimas, -sk- tipo antroponimas; Asmenvardis; Lietuvos totorės; Patronimas; Įvardijimas; -sk- type anthroponym; 16-17 centuries in Lithuania; Andronym; Anthroponym; Lithuanian Tartar Women; Naming; Patronym; Person name; Personal name; Tartar women; Tartar women in Lithuania.

ENA single Tartar woman could be recorded using the anthroponyms made from her father's anthroponyms. A married Tartar woman could be recorded as follows: a) by means of anthroponyms made from her father's anthroponyms (if she was mentioned together with her husband); b) by anthroponyms formed from her husband's anthroponyms; c) using the anthroponyms formed from her father's and husband's anthroponyms; and d) by means of anthroponyms made from her father's and from both her father's and her husband's anthroponyms.The following woman's anthroponyms are formed from the anthroponyms of her father:a)patronyms, b) anthroponyms that are made from the patronym of a woman's father, c) –sk- type anthroponym.Women's anthroponyms made from her husband's anthroponyms are as follows: a) andronyms, b) anthroponyms from the patronym of a woman's husband, c) –sktype anthroponyms. Sometimes mistakes of the formation of personal names occur (the wrong suffixes are recorded). One case of a non-standard anthroponym has been found (i. e. formed with the help of her son's anthroponym). Naming a woman by means of anthroponyms of several family members, the first anthroponyms are those that contain the naming of the father (patronymic), then follows the naming of her first husband, and finally that of her second husband. The anthroponym of one woman consisting of several family members has been recorded not following the order described above. [text from author]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31428
Updated:
2018-12-17 13:02:55
Metrics:
Views: 24
Export: