Peculiarities of changes of roles of students and lecturers in implementation of problem-based learning system

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of changes of roles of students and lecturers in implementation of problem-based learning system
Alternative Title:
Studentų ir dėstytojų vaidmenų kaitos ypatumai diegiant probleminio mokymosi sistemą
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 1 (11), p. 85-94
Keywords:
LT
Probleminio mokymo sistema; Diskusijų grupė; Studentas; Tutorius; Vaidmuo.
EN
System of problem-based learning; Discussion group; Student; Tutor; Roles.
Summary / Abstract:

LTPagrindinių probleminio mokymosi (PM) principų įgyvendinimas Kauno medicinos universiteto ikiklinikinėse medicinos studijose - iššūkis tradicinei studijų sistemai. Todėl, diegiant PM sistemą universiteto tradicinių bruožų terpėje, ypač daug dėmesio turi būti skiriama studento ir dėstytojo vaidmenų kaitos problemoms spręsti. Minėtos problemos studentų grupės lygmenyje mokslinėje literatūroje nera plačiai analizuojamos, todėl labai svarbu laiku išryškinti teigiamas studento ir dėstytojo vaidmenų kaitos tendencijas ir identifikuoti priežastis, trukdančias jų kaitai. Tyrimo tikslas - atskleisti studentų ir dėstytojų vaidmenų kaitos ypatumus sprendžiant mokymosi problemas tutorinėse sesijose. Taikant anketinės apklausos metodą, įvertintas dviejų grupių studentų požiūris į savo ir dėstytojų vaidmenis tutorinėse sesijose. Remiantis tyrimo duomenimis, konstatuota, kad probleminio mokymosi sistema sąlygoja socialinių pažintinių gebėjimų tobulėjimą. Dėstytojai skatina visus grupės narius dalyvauti darbe, padeda diskusijų vadovui palaikyti grupės dinamiką ir užtikrinti laiko limito laikymąsi, ugdo kritinį mąstymą padeda aktyviai mokytis ir skatina studento asmenybės tobulėjimą. Studentus dažniausiai vargina šios problemos: nepakankami tarpdalykinių žinių konstravimo įgūdžiai, baimė suklysti, nepakankamas atsakomybės suvokimas, nepakankamas gilinimasis į probleminio mokymosi teoriją, silpni savimokos įgūdžiai. Dėstytojai susiduria su sunkumais keisdami požiūrį į studentą probleminio mokymosi sistemoje ir vykdydami tutoriaus, kaip mokymosi pagalbininko, funkcijas. Daugelio studentų nuomonė apie probleminį mokymąsi yra pozityvi - vyrauja stipri mokymosi motyvacija. [Iš leidinio]

ENProblem-based learning is studies strategy which involves students into confrontation with practical problems which stimulate their learning. Idea of problem-based learning is based on three principles: scenario of case or real problem, work in small group under the guidance of tutor, and self-education. In the learning process, students acquire thorough knowledge and ability to apply them creatively. On the basis of analysis of results of questionnaire survey of two groups of students, peculiarities of changes of roles of students and lecturers in implementation of problem-based learning system in medium of traditional features of university have been disclosed. With changing of lecturer's role from conveyor of information to learning assistant, conflict of traditional and modem attitudes towards a student shows up and this conflict conditions problems of realization of tutor's functions, and with changing of student's role from passive assignee of information to active participant in study process, features of attachment to lecturer as source of information show up and they obstruct successful learning in group solving learning problems. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18309
Updated:
2018-12-20 23:17:59
Metrics:
Views: 5
Export: