Intarpiniai ir "sta" kamieno deduratyvai XVI-XVII a. lietuvių raštijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intarpiniai ir "sta" kamieno deduratyvai XVI-XVII a. lietuvių raštijoje
Alternative Title:
Infixed and sta-stem deduratives attested in Lithuanian scripts of the 16th-17th century
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 85, p. 25-56
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas morfosemantinės opozicijos durativa / terminativa, fiksuojamos XVI–XVII a. lietuvių raštijoje, tyrimas: analizuojami opozicijos narių semantikos ir formaliosios raiškos santykiai, predikatinių situacijų tipai, lingvogeografinė ir chronologinė distribucija, svarstomos šios koreliacijos ištakos. Tiriamieji opozitai diferencijuojami predikatinių situacijų ribiškumo požiūriu: pamatiniai šakniniai ir kintamųjų priesagų veiksmažodžiai reiškia duratyvinį, neimplikuojantį ribos veiksmą, o intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai žymi telinį, dažniausiai inchoatyvinį ir punktyvinį veiksmą, taigi atliepia procesų ir įvykių akcionalines klases. Ypatingas vaidmuo žymint deduratyvais reiškiamas predikatines situacijas tenka prefiksacijai ir dominuojančioms būtojo laiko formoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodžiai; Daryba; Duratyvai; Terminatyvai; Teliškumas; Akcionalumas; Prefiksai; Sta kamienas; Apofonija; Sta stem; Verbs; Derivation; Duratives; Terminatives; Telicity; Actionality; Prefixes; Apophony.

ENThe article investigates the morphosemantic opposition durativa / terminativa attested in the Lithuanian scripts dating back to the 16th–17th centuries. Relations of semantic and formal expression of the members of the opposition, the types of predicate situations, areal and chronological distribution are analyzed and the origin of this correlation is considered. The opposites under study are differentiated with respect to the aspectual property of telicity: primary verbs stand for a durative, boundless action, while infixed and sta-stem verbs denote a telic (usually inchoative) and punctual action, and thus can be ascribed to the actional classes of accomplishments and achievements respectively. Prefixation and the prevailing forms of the past tense play a particularly important role in denoting the predicate situations expressed by deduratives. [From the publication]

DOI:
10.35321/all85-02
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94003
Updated:
2022-03-28 19:07:19
Metrics:
Views: 35    Downloads: 6
Export: