Old Lithuanian ischtirra "found out" and some notes on the development of Baltic preterite

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Old Lithuanian ischtirra "found out" and some notes on the development of Baltic preterite
Alternative Title:
S. lie. ischtirra "sužinojo" ir keletas pastabų apie preterito raidą baltų kalbose
In the Journal:
Baltistica. 2019, t. 54, Nr. 1, p. 47-62
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTBretkūno raštuose randama preterito forma /ištira:/ ‘sužinojo’ iki šiol buvo nežinoma tyrėjams. Etimologijos požiūriu, yra susijusi su tranzityviniu preteritu týrė, o formos požiūriu – abu atitinka ssl. otьre (tematinis aoristas) ir trь (sigmatinis aoristas). Šie faktai pagrindžia Danielio Petit (2004) hipotezę apie pailgintojo laipsnio genezę baltų kalbų preterite. Antrojoje šio straipsnio dalyje aptariami kaitybinio (aoristas : imperfektas) ir darybinio (perfektyvas : imperfektyvas) veikslo koegzistencijos pėdsakai lietuvių kalboje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Old Lithuanian; Historical morphology; Verb; Aspect; Tense.

ENThe starting point for our considerations on the development of the Baltic preterite is the Old Lithuanian preterite /ištira:/ ‘found out’, etymologically connected to týrė ‘examined’. In form, /ištira:/ and týrė match the Old Church Slavonic otьre (thematic aorist) and trь (sigmatic aorist). This, in turn, is an argument for the hypothesis proposed by Daniel Petit (2004) on the origin of the lengthening in the Baltic preterite. The second part of this paper discusses the traces of a coexistence of inflected aspect (based on the contrast of the past tenses of aorist : imperfect) and derivational aspect (based on the opposition of perfective : imperfective) in Lithuanian. [From the publication]

DOI:
10.15388/Baltistica.54.1.2378
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82629
Updated:
2020-03-06 09:34:16
Metrics:
Views: 21
Export: