Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės : Marijampolės apskrities atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis
Alternative Title:
Rural tourism development opportunities: case study of Marijampole region
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2013, Nr. 65, p. 7-19
Keywords:
LT
Marijampolė; Lietuva (Lithuania); Laisvalaikis / Leisure; Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTViena iš pagrindinių sėkmingos kaimo turizmo plėtros prielaidų – vartotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimas siūlant didesnę paslaugų įvairovę. [...] Straipsnio tikslas – išanalizavus kaimo turizmo sodybų veiklą Marijampolės apskrityje, pasiūlyti kaimo turizmo paslaugų plėtros priemones ir kryptis. [...] Kaimo turizmas – tai toji turizmo rūšis, kuri labiausiai siejama su gamta, natūralia aplinka, žemės ūkio veikla, kaimo aplinka, jos pažinimu, poilsiu bei rekreacine veikla kaime. Kaimo turizmo paslaugų įvairovė daugiausiai priklauso nuo vis labiau didėjančių poilsiautojų poreikių ir lėšų kiekio, siekiant įdiegti naujas paslaugas. Žinoma, norint įdiegti naujas paslaugas susiduriama ir su kitais trukdžiais: informacijos, rekreacinių išteklių, teisinio reglamentavimo sunkumais. Marijampolės apskrities kaimo turizmo sodybų veiklos rodikliai pastaraisiais metais žymiai sumažėjo. Pastebima, jog mažėjo tiek klientų skaičius, tiek ir užsakomų nakvynių kiekis. Nors pastaruoju metu ir didėja kaimo turizmo sodybų skaičius apskrityje, tačiau pastarųjų veikla yra panaši: teikiamos panašaus pobūdžio paslaugos. Todėl rinkoje daugiausiai įsitvirtinę tik kokybiškas ir nebrangias paslaugas teikiantys verslininkai. Marijampolės apskrities kaimo turizmo sodybų plėtra yra orientuota į pramogų ir paslaugų pasirinkimo didinimą bei sodybų specializacijos stiprinimą. Naujų patrauklių paslaugų sukūrimas ir pasiūlymas tiek vietiniams, tiek ir atvykstantiems turistams padidins ne tik sodybų veiklos apimtis bei pajamas, tačiau kartu prisidės ir prie regiono turizmo plėtros. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimo turizmas; Poilsio paslaugos; Turizmo plėtra; Rural tourism; Recreation service; Tourism development.

ENOne of the key preconditions for successful development of rural tourism is the satisfaction of the needs and expectations of the consumers by offering a wider variety of services. The aim of the article is to analyse the activities of rural tourism homesteads in Marijampolė County and to offer the means and directions for expansion of rural tourism services. Rural tourism is the type of tourism most related to nature, natural environment, agriculture, rural environment, learning about it, rest and recreation in countryside. The variety of rural tourism services is most dependent on the increasing needs of the tourists and the funds necessary to introduce new services. Of course, when introducing new services there also are other barriers: information, recreational resources, and legal regulation difficulties. The performance indicators of Marijampolė County rural tourism homesteads have dropped in the last years. Both the number of customers and the number of nights of stay have decreased. Although the number of rural tourism homesteads in the County has lately been increasing, their activities are similar: the services provided are similar. Therefore, the businesspeople best established in the market are the ones who provide high quality and inexpensive services. The development of Marijampolė County rural tourism homesteads is oriented at the increase of selection of entertainment and services and the strengthening of specialisation of homesteads. Creation of new and attractive services and offering them both to the locals and arriving tourists would increase not only the business volume and income of the homesteads, but would also contribute to tourism development in the region.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46446
Updated:
2018-12-17 13:33:32
Metrics:
Views: 62    Downloads: 35
Export: