Vilniaus universiteto sveikatos ir sporto centro paslaugų kokybės vertinimas studentų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus universiteto sveikatos ir sporto centro paslaugų kokybės vertinimas studentų požiūriu
Alternative Title:
Health and Sport Center of Vilnius University: service quality assessment from the students’ perspective
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2016, Nr. 75, p. 7-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sveikatos ugdymo ir sporto paslaugos; Kokybės vertinimas; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Health education and sport services; Quality assessment.
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Sveikata / Health; Universitetai / Universities.
EN
Quality assessment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama sveikatos ir sporto centro paslaugų kokybė. Siekiant įvertinti Vilniaus universitete teikiamų sveikatos ugdymo ir sporto paslaugų kokybę, buvo tirtas studentų požiūris. Sveikatos ugdymo ir sporto paslaugų kokybei įvertini 2014 m. spalio–lapkričio mėnesiais buvo atlikti du autoriniai tyrimai. Pirmojo tyrimo metu analizuota Lietuvos ir užsienio universitetų interneto svetainėse viešai teikiama informacija apie sveikatos ugdymo ir sporto paslaugas bei vykdomus užsiėmimus. Antruoju kiekybiniu tyrimu buvo siekiama nustatyti I–IV kursų studentų patirtą ir laukiamą sveikatos ugdymo ir sporto paslaugų, teikiamų Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centre, kokybę. Naudotas anketinės apklausos metodas, remiantis adaptuotomis SERVQUAL modelio dimensijomis. Nustatyta, kad studentai pasigenda su sveikata susijusių paslaugų, todėl vertėtų perimti pažangiausių Europos universitetų gerąsias praktikas plečiant studentams teikiamų paslaugų spektrą. Tyrimo duomenys atskleidė, kad studentų lūkesčiai nėra visiškai patenkinami, tačiau skirtumas tarp bendros patirtos kokybės ir laukiamos kokybės vidurkių nedidelis. Analizuojant VU SSC sveikatos ugdymo ir sporto paslaugų kokybės vertinimų vidurkius pagal SERVQUAL modelio kokybės dimensijas, visose dimensijose laukiamos paslaugos kokybės vertinimas buvo didesnis nei patirtos kokybės. Didžiausias skirtumas tarp studentų lūkesčių ir patirtos kokybės gautas vertinant „Operatyvumo“ dimensiją, mažiausias skirtumas tarp laukiamos ir patirtos kokybės gautas vertinant „Patikimumo“ ir „Užtikrinimo“ dimensijas.

ENThe article examines the quality of health and fitness services. In order to assess the quality of health education and sports services provided at the University of Vilnius, the students' attitude was examined. Two author studies were conducted in October-November 2014 in health education and sports services. The first study analyzed information on health education and sports services and activities publicly provided on Lithuanian and foreign university websites. The second quantitative study was aimed at identifying the quality of the health and sports services provided by the University of Health and Sports in Vilnius for the I-IV year students. The questionnaire survey method was used based on the adapted dimensions of the SERVQUAL model. It has been shown that students are finding lack in health-related services, so it would be worth taking over the best practices of the best European universities by expanding the range of services provided to students. Research data revealed that students' expectations are not completely satisfied, but the difference between common quality of experience and the expected quality averages are small. Analyzing the VU SSC health quality and sport service quality averages in accordance with the SERVQUAL model's quality dimensions, the quality assessment of the service expected in all dimensions was higher than the quality experienced. The greatest difference between students' expectations and the quality received was obtained by measuring the "operational" dimension, the smallest difference between expected and experienced quality was obtained by assessing the dimensions of "Reliability" and "assurance".

DOI:
10.7220/MOSR.2335.8750.2016.75.1
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62653
Updated:
2018-12-17 14:07:59
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: