Peculiarities of working time organization regulation in the sport sector

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of working time organization regulation in the sport sector
Alternative Title:
Darbo laiko organizavimo reglamentavimo sporto sektoriuje ypatumai
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2016, vol. 15, no. 2B (38B), p. 686-698
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Darbas / Labour. Work; Darbo sąlygos / Working conditions; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTSporto sektoriaus darbo organizavimas, kaip ir įvairiose įmonėse, yra dviejų struktūrų - formalusis ir neformalusis. Tai gali būti apibrėžiama kaip ryšys tarp darbuotojų, jų bendravimo ir santykių, susijusių su įmonės klausimais. Kiekvienos organizacijos struktūra yra individuali, ji dažniausiai priklauso nuo organizacijos vykdomos veiklos, tikslų ir, žinoma, nuo darbuotojų. Tyrimo tikslas - išanalizuoti darbuotojų darbo laiko organizavimo ypatumus Kauno sporto sektoriuje. Išanalizavus Kauno sporto sektoriaus darbuotojų darbo laiko organizavimą, galima pateikti tokias išvadas. Pirmiausia, nuolatinis darbo organizavimas yra įmonės egzistavimo pagrindas. Antra, darbo organizavimas yra neatskiriama kiekvienos įmonės dalis, nes tai labai svarbus kriterijus siekiant įmonės tikslų ir veiklos efektyvumo. Trečia, tinkamas darbo organizavimas reikalauja patirties, kurios paprastai gaunama, analizuojant atliktus darbus bei gerinant tolesnius darbų planavimo etapus. Ketvirta, darbo laiko organizavimas neatskiriamas nuo įmonės veiklos - ji padeda atlikti darbus ir įgyvendinti bendrovės tikslus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbas; Darbinis pasitenkinimas; Darbo laikas; Organizavimas; Pasitenkinimas darbu; Sporto sektorius; Organization; Organizing; Sport sector; Sports sector; Work; Work satisfaction; Working time.

ENWork organisation in companies is related to two structures (forma! and informal). Therefore, the relationship between employees and their communication related to business issues are defined. The structure of each and every organisation Is different and individual, mostly dependant on activities, goals and, of course, the staff of the company. The aim of the research: is to analyse the organisation of working time for employees of Kaunas sport sector. Research method: a conceptual analysis. The main conclusions are following: the organisation of working time is an integral part of company’s activities, for it helps to carry out work and implement the objectives of a company. What is more, the constant organisation of work is a cornerstone of company’s existence. Organisation of work is an integral part of each and every •company, since it is essential for the performance of tasks and goals. The organisation of heads and employees working time begins with the determination of goals. Company’s goals determine its further activity. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82311
Updated:
2020-07-09 21:15:50
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: