Service research: advantages and limitations of quantitative and qualitative approaches

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Service research: advantages and limitations of quantitative and qualitative approaches
Alternative Title:
Paslaugų tyrimai: kiekybinės ir kokybinės prieigos privalumai bei ribotumai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 4 (50), p. 26-37
Keywords:
LT
Aprybojimai; Kiekybinė analizė; Paslaugos / Services; Tyrimai.
EN
Imitations; quantitative analysis; Research; Service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išnagrinėti kiekybinės ir kokybinės paslaugų tyrimų prieigos ypatumus ir atskleisti jų raišką tiriant paslaugas Lietuvoje. Informacija apie tobulintinus paslaugų organizacijos vidinius procesus, vartotojų poreikius, lūkesčius, pasitenkinimą ar nepasitenkinimą, kokybės vertinimą ir pan. gali būti gaunama atliekant kiekybinį ir (arba) kokybinį tyrimą. Kiekybinio ar kokybinio tyrimo pasirinkimą sąlygoja jo tikslas ir sritis. Siekiant nustatyti, kokius duomenų rinkimo būdus taiko Lietuvos universitetuose dirbantys paslaugų tyrėjai, atlikta moksliniuose periodiniuose leidiniuose 2002-2004 m. paskelbtų 42 publikacijų turinio analizė. Rezultatai rodo, kad mokslininkai daugiau gilinasi į galutinio nei tarpinio vartojimo paslaugas. Sparti paslaugų verslo plėtra ir jos sukeliamos problemos nesulaukia reikiamo Lietuvos tyrėjų dėmesio. Būdingas tiriamojo laikotarpio bruožas - ganėtinai didelis lyginamasis svoris tų straipsnių, kurių autoriai neatlieka empirinio tyrimo. Tyrėjai naudoja įprastinius ir dažniausiai taikomus duomenų rinkimo būdus - interviu ir stebėjimą, tačiau netaiko kitų duomenų rinkimo būdų, pavyzdžiui, focus grupės, eksperimentas, turinio analizė ir kt. Kita vertus, įvairesnių tyrimų metodų taikymas reikalauja ne tik kompetencijos, bet ir nemažų darbo bei finansinių išteklių. Universitetuose dirbantys paslaugų tyrėjai turi labai ribotas finansines galimybes, didesnės apimties tyrimo atlikti neįmanoma be studentų pagalbos. Straipsnyje teigiama, kad tai svarbiausia neoriginalių duomenų rinkimo metodų taikymo, ribojančio gilesnį paslaugų pažinimą, priežastis.

ENThe article deals with the following problem: what are advantages and limitations of using quantitative, qualitative or a mixture of quantitative and qualitative research methods in service research; what methods are frequent in Lithuanian service research? This problem is analysed by exploring the connection of researcher's paradigm position with research type, disclosing the benefits and restrictions of quantitative and qualitative approaches, discussing the data collection methods that are in researcher's disposition. The paper provides content analysis of articles from 5 Lithuanian academic journals in 2002-2004. The research results disclose the topics of service research are and the research methods applied by Lithuanian service researchers. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9268
Updated:
2021-01-03 21:18:23
Metrics:
Views: 78    Downloads: 21
Export: