Intelektinių paslaugų teoriniai aspektai ir universitetų vaidmuo jų plėtrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektinių paslaugų teoriniai aspektai ir universitetų vaidmuo jų plėtrai
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2002, Nr. 22, p. 287-295
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Intelektinės paslaugos; Universitetai; Plėtra; Intellectual services; Universities; Development; Verslo profesinės paslaugos; Universitetas; Professional services of business; University.
Keywords:
LT
Intelektinės paslaugos; Ekonomikos plėtra / Economic development; Universitetai / Universities; Verslas / Business.
EN
Development; Intellectual services; Professional services of business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriniu požiūriu nagrinėjamos intelektinės paslaugos, jų samprata, požymiai, specifika, vieta profesinėse verslo paslaugose bei paslaugų sferoje, išryškinamas universitetų vaidmuo kuriant ir teikiant intelekt ines paslaugas. Šiuo metu paslaugų sfera tampa vos ne svarbiausia išsivysčiusių industrinių šalių ekonomikoje. Remiantis ekonomikos teoretikų išvadomis, galima teigti, jog pastaruoju metu paslaugų sfera yra svarbiausioji viso ūkio raidos jėga. Paslaugų sektorius sudaro daugiau kaip pusę BVP visose išsivysčiusiose šalyse. Lietuvos Lietuvoje paslaugų sferoje 1997 m. dirbo 907,3 tūkst. darbuotojų (iš 1570,7 tūkst.), 2000 m. –908,6 tūkst. (iš 1517,9 tūkst.) darbuotojų. Tad pastaraisiais metais paslaugų sferos reikšmė Lietuvos ūkio struktūroje auga. Straipsnio tikslas – iš paslaugų teorijos pozicijų apibrėžti intelektinių paslaugų sampratą, išskirti jų požymius, specifiką, vietą paslaugų sferoje bei universitetų vaidmenį kuriant ir teikiant šias paslaugas. Intelektinės paslaugos neturi materialaus turinio, nes apima konsultacijas, mokymą, informavimą. Tokiose paslaugose pakanka paties kliento dalyvavimo, o paslaugos rezultatas gali neturėti jokios vizualios išraiškos. Intelektinių paslaugų svarba yra ta, kad ji apima išsilavinimą, protinius gabumus, žinias, o tai sudaro pagrindus šalies ūkiui bei ekonomikai vystyti. Vis didesnę reikšmę įgyja investicijos į intelektinį kapitalą, kurio rezultatas – nauji, techniškai tobulesni gaminiai, gamybos procesai, mokslo tyrimai.

ENThe article deals with intellectual services from theoretical standpoint, their concept, characteristics, specifics, and their place in professional services of business as well as service field. In the development of modern society the role of universities are revealed when creating and rendering intellectual services. In Lithuania intellectual services are not thoroughly analysed yet. The importance of these services grows particularly when Lithuania is striving for integration into the European Union. The scientific problem and the purpose of the article is to theoretically define the concept of intellectual services revealing their characteristics as well as identifying their place in service classification. The following conclusions are made: 1. Intellectual services do not possess material content, they are "pure" as they involve consultations, teaching, giving information. In such the services the participation of a client is enough, and the result of the service is possible not to possess any visual expression, for example, the changed level of client's information load. 2. Intellectual services consist of challenging research and the presentation of their results to society; dissemination of advanced experience; creation of different project and their fulfilment, etc. 3. Universities play an important role in the rendering of intellectual services as they involve seminars and consultations; the implementation of organisation performance research; cooperation when accomplishing different projects; meeting society's needs; dissemination of advanced foreign experience in order to seek social and economic progress of democratic state; implementation of university programs, and research. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9635
Updated:
2018-12-17 10:59:51
Metrics:
Views: 34    Downloads: 6
Export: