Etninė kultūra ir tautos integralumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninė kultūra ir tautos integralumas
Alternative Title:
Ethnic culture and integrity of the nation
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas bei įvairiais aspektais vertinamas etninės kultūros vaidmuo. Pirmiausiai nagrinėjami etninės kultūros bruožai, kurie sudaro sąlygas tautos ir tautų integracijai. Taip pat apžvelgiamas istorinis etninės kultūros vaidmuo telkiant ir formuojant tautą. Galiausiai, pasitelkiant sociologinės apklausos duomenis, analizuojamas etninės kultūros vaidmuo šių laikų tautos gyvenime. „Tyrimu nustatytos ypatingai palankios respondentų nuostatos etninės kultūros atžvilgiu. Suvokdami etninės kultūros sklaidos ir raiškos nepakankamumą dabartiniais laikais, dauguma apklaustų Lietuvos gyventojų pasisako už įvairių etninės kultūros dalykų dėstymą mokyklose. Tyrimo duomenys leidžia daryti išvadą, kad ir lietuviai, ir kitų tautybių Lietuvos gyventojai iš esmės pozityviai vertina Lietuvos kultūrinius ir etnokultūrinius ypatumus. Aptikti skirtumai rodo, kad lietuviai tik šiek tiek geriau suvokia ir vertina šalies etnokultūrinį savitumą. Tačiau ir kitataučiai pakankamai aktyviai ir pozityviai vertina Lietuvą kaip šalį su savitais kultūriniais ir etnokultūriniais bruožais. Aptikti vertinimų skirtumai tarp tautų neiškreipia bendros tendencijos, kad etninė kultūra, formuodama kultūrinio ir tautinio identiteto pagrindą, vienija skirtingų tautybių žmones.“.Reikšminiai žodžiai: Etninė kultūra; Etninės kultūros edukacija; Etniškumas; Tautinis integralumas; Tauta; Tradicinė kultūra; Švietimas.

ENThe article reviews and evaluates the role of the ethnic culture. It first discusses those features of ethnic culture, which create conditions for the integrity of single nation as well as the nations in general. The historical role of ethnic culture in consolidating and shaping the nation is described here as well. And finally, using the data of the sociological survey, the article analyzes the role of ethnic culture in the present day life of the contemporary nation. "The research shows that the respondents have especially favorable attitudes towards the ethnic culture. Considering the lack of dissemination and expression of ethnic culture in the present, the majority of the interviewed residents of Lithuania speak for including the subjects on ethnic culture into the school programs. The findings of this research lead to concluding that Lithuanians and the people of other ethnic origin living in Lithuania have a positive view towards the Lithuanian cultural and ethno cultural specificities. The found differences reveal that Lithuanians comprehend and value the national ethno cultural specificity slightly better. However, other ethnicities also actively consider Lithuania as the country possessing unique cultural and ethno cultural attributes. The found differences in opinions among various ethnic groups do not undermine the general tendency which holds that the ethnic culture, while shaping the basis of national and cultural identity, consolidates the people of different national backgrounds.

ISBN:
9955200251
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2317
Updated:
2020-06-04 14:42:03
Metrics:
Views: 37
Export: