East Lithuanian barrows - burial in the cradle of Lithuanian tribes

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
East Lithuanian barrows - burial in the cradle of Lithuanian tribes
Keywords:
LT
Archeologija; Kapinynai; Lietuvių gentis; Lietuvos istorija; Palaidojimai; Pilkapiai; Rytų Lietuva; Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; Tyrinėjimų istorija; Įkapės.
EN
Archaeology; Barrows; Burial-ground; East Lithuania; East Lithuanian barrow cilture; Grave goods; Graves; Lithuanian history; Lithuanian tribe; Research history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami straipsniai, kuriuose nagrinėjami Rytų Lietuvos pilkapiai, buvę svarbiu regiono kraštovaizdžio elementu visu I-XII a. laikotarpiu. Pagal juos pavadinta visa Rytų Lietuvos pilkapių kultūra. Šis regionas yra glaudžiai susijęs su lietuvių tauta bei istorine Lietuvos valstybe bei Lietuvos, Nalšios, Deltuvos ir kitomis žemėmis. Pilkapiai yra išsidėstę 21 000 kvadratinių kilometrų ploto teritorijoje, šiandienos Rytų Lietuvoje ir Šiaurės Vakarų Baltarusijoje. Šiuo metu regione žinoma apie 500 pilkapių grupių; manoma, jog praeityje jų buvo gerokai daugiau, tačiau juos sunaikino žemės ūkio plėtra bei mėgėjiški kasinėjimai. Remiantis preliminariais skaičiavimais, iš viso šiuo metu gali egzistuoti apie 15 000 pilkapių; Lietuvos teritorijoje atliekami archeologiniai tyrimai leidžia geriau susipažinti su šia pilkapių kultūra, tačiau stinga duomenų iš tyrinėjimų Baltarusijoje. Pažymima, jog mokslinė literatūra ne visiškai tiksliai apibrėžia tiesioginį ryšį tarp Rytų Lietuvoje esančių pilkapių ir Rytų Lietuvos pilkapių kultūros; pilkapius siūloma laikyti viena iš sudėtinių Rytų Lietuvos pilkapių kultūros dalių, drauge su piliakalniais, specifinėmis gyvenvietėmis, keramika, taip pat visuomeniniais, ideologiniais ir kultūriniais bruožais, sudarančiais šios kultūros visumą. Ji leidžia atskirti baltišką Rytų Lietuvos pilkapių kultūrą nuo sąlyginai panašių kaimyninių slavų kultūrų, apibrėžti regiono laidosenos tradicijas ir stebėti jų pokyčius.

ENThe article deals with the other articles in which barrows of the Eastern Lithuania, that were an important element of the landscape throughout all the period of 1st-12th centuries are studied. The whole culture of the barrows of Eastern Lithuania is named after them. This region is closely related to the Lithuanian nation as well as the historical State of Lithuania and lands of Nalšia, Deltuva, Lithuania and other ones. The barrows are located on the territory of 21 000 square kilometres, in the lands of today's Eastern Lithuania and North-Western Belarus. Currently, about 500 groups of barrows are known in the region. It is estimated that in the past there were much more of them, but they were destroyed by agricultural development and amateur excavations. According to preliminary estimates, currently around 15,000 barrows in total may exist; archaeological researches carried out in the territory of Lithuania makes it possible to get better acquainted with this culture of barrows, however still there are insufficient data from the researches in Belarus. It is noted that the scientific literature does not fully specify a direct connection between the barrows in Eastern Lithuania and the barrow culture of Eastern Lithuania; it is proposed to consider barrows as a constituent of the barrow culture of the Eastern Lithuania together with mounds, specific settlements, ceramics, as well as with the public, ideological and cultural features that constitute the whole of this culture. It allows separating the Baltic culture of the barrows of the Eastern Lithuania from the comparatively similar neighbouring Slavic cultures, to define burial traditions of the region and to track their changes.

ISBN:
9789955991397
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65400
Updated:
2021-03-24 15:02:09
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: