Edukacinių paradigmų kaita ir meninio ugdymo turinio planavimo teorinės perspektyvos

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėEdukacinių paradigmų kaita ir meninio ugdymo turinio planavimo teorinės perspektyvos
Kita antraštėParadigm shift and curriculum theory perspectives in art education
AutoriaiMusneckienė, Edita
LeidinyjeMokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2004, Nr. 3, p. 97-106
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTMeninis ugdymas
Santrauka / Anotacija

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama paradigmos samprata ir pagrindiniai ugdymo turinio (kurikulumo) teorijos paradigmų bruožai. Apžvelgiama modernios ir postmodernios paradigmos įtaka ugdymui, ugdymo turinio struktūrai, ugdymo metodams. Akcentuojamas ugdymo programų sampratos reikšmingumas, kaip vienas svarbiausių šiuolaikinės pedagogo kompetencijos aspektų. Straipsnyje ugdymo turinio teorijos koncepcijos orientuojamos į meninio ugdymo sritį. Kintant kultūriniam kontekstui, ypač aktualu konceptualiai pagrįsti ir pertvarkyti meninio ugdymo turinį, atsižvelgiant į šiuolaikinių edukacinių teorijų įžvalgas [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the concept of a paradigm and main features of curriculum theory paradigm. The author reviews the impact of modern and post-modern paradigm on education, structure of curriculum, educational methods. The author emphasizes the significance of curriculum concept, as one of the most important features of contemporary teacher’s competences. The article focuses concepts of curriculum theory on the area of art instruction. As cultural context changes, it is particularly important to justify in conceptual terms and revise curriculum of art education with a view of adopting insights of contemporary educational theories.

ISSN1822-119X, 2424-3302
Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1354
Atnaujinta2018-12-17 11:34:08
Metrika Peržiūros: 5    Atsisiuntimai: 3