Changes in content of didactic principles and programmes of the Lithuanian language education and development in 11-12 forms and possibilities for their conformity

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changes in content of didactic principles and programmes of the Lithuanian language education and development in 11-12 forms and possibilities for their conformity
Alternative Title:
Izmaiņas lietuviešu valodas mācību didaktiskajos principos un programmās un to atbilstība lietuviešu valodas mācīšanai 11.-12. klasēs
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2004, sēj. 678, p. 53-58
Keywords:
LT
Didaktikos principai; Gimtosios kalbos mokymas; Lietuvių kalbos mokymas; Mokymo turinys.
EN
Didactic principles; First language education; Lithuanian language teaching; Content of education.
Summary / Abstract:

LTGimtosios kalbos ugdymas nuolat kinta, jį praplečia nauji didaktinių nuostatų akcentai: vis labiau įsigali laisvojo ugdymo idėjos, orientavimasis į žinias keičiamas gebėjimų, žinių praktiniu taikymu. Siūlomi nauji kalbos ugdymo ir literatūrinio lavinimo metodai, skatinama atsižvelgti į mokinių intelekto vystymąsi. Kalbos ugdymo ir literatūrinio lavinimo metodai priklauso ne tik nuo tikslo, temos ir turinio, mokinių amžiaus ir sugebėjimų, mokytojo asmenybės, bet ir nuo mokinių intelekto savybių. Bendrosiose programose nurodoma, kad mokytojas supranta mokymo metodo reikšmę, mąsto kritiškai ir renkasi tokius metodus, kurie skatina mokinio savarankiškumą, kritinį mąstymą ir gebėjimą įgytą informaciją, susidarytas vertybines nuostatas lanksčiai ir kūrybiškai taikyti kalbinėje veikloje. Tinkamai pasirinktas metodas galėtų būti viena iš metodinių nuostatų ir turinio dermės sąlygų. Straipsnyje analizuojama gimtosios kalbos ugdymo nuostatų, turinio ir metodų dermė, remiantis mokinių intelekto tipais. Siekiant šio tikslo aptariamos 2002 m. bendrosios lietuvių kalbos programos 11–12 klasei. Tai įgyvendinama taikant analitinį aprašomąjį, literatūros analizės, teorinių ir praktinių modelių kūrimo bei taikymo metodus. [Iš leidinio]

ENTeaching of our native language, Lithuanian, is constantly evolving. New educational trends develop: the ideas of liberal training are gathering strength, an orientation toward knowledge, facts is being replaced by an orientation toward ability, skills – a practical application of knowledge. New methods are being offered in the fields of language training and literary formation; teachers are encouraged to take account of the students’ intellectual development. Language training and literary formation methods depend on the aim, theme and content, on the students’ ages and skills, the teacher’s character, and also on the students’ intellectual characteristics. In general curricula the guidelines specify that teachers must understand the significance of teaching methods, they must think critically and choose methods that encourage student independence, critical thinking and an ability to apply learned information and acquired values flexibility and creativity in language activities. Use of an appropriate teaching method should be one of the general curriculum requirements concerning teaching methodology and course content. The article examines native language training guidelines, teaching methodology and course content in relation to students’ intellectual characteristics. For this purpose, the 2002 general curriculum Lithuanian language program for years 11–12 was studied. This was done using the methods of analytical description, literature review and creation and application of theoretical and practical models.

ISSN:
1407-2157
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/610
Updated:
2020-07-30 12:24:59
Metrics:
Views: 73
Export: