Lietuvių kalbos ugdymo turinio kaita vidurinėje ir aukštojoje mokykloje: tendencijos, problemos, jų sprendimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos ugdymo turinio kaita vidurinėje ir aukštojoje mokykloje: tendencijos, problemos, jų sprendimo galimybės
Alternative Title:
The Realization of the evolution of Lithuanian language training content in the secondary school and higher education institution: tendencies, issues and their possible solutions
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 55, p. 71-77
Keywords:
LT
Ugdymo turinys; Mokytojo kompetencijos; Mokymo programa; Formalioji ir funkcinė programa; Klasikinė ugdymo paradigma; Laisvojo ugdymo paradigma; Žinios; Gebėjimai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – paanalizuot, kaip lietuvių kalbos ugdymo turinio kaita sąlygoja pagrindinės mokyklos ir brandos egzaminų turinį bei mokytojų rengimą VPU Lituanistikos fakultete. Tokiu būdu siekiama apibūdinti ir paaiškinti vidurinėje mokykloje susiklosčiusią situaciją bei ieškoti būdų, kaip suderinti vidurinių mokyklų galimybes ir aukštųjų mokyklų poreikius. Tyrimas parodė, kad mokymo turinio kaita vidurinėje mokykloje, įgyvendinama naujo tipo pagrindinės mokyklos ir brandos egzaminuose, sąlygoja dalyko metodikos kurso atnaujinimą. Lietuvių kalbos mokymo metodikos kursas – tai ne tik kalbos dalykų, pateikiamų mokyklose programose, analizė, bet ir programų sudarymo principų analizė bei programos bruožų aptarimas ir mokymas konkretinti bendrąsias programas, remiantis ugdymo standartais. Atlikti tyrimai leidžia teigti, kad studentams geriau sekasi darbai, susiję su konkrečiųjų gebėjimų ugdymu. Jie sunkiau suvokia integralią kompleksinę mokymo kryptį, kai reikia lyginti įvairias mokymo kryptis bei programas, siekti geriausio mokymo(si) rezultato. [Iš leidinio]

ENThe article studies the issue of impacts of evolution of the Lithuanian language training content on both the content of final and main school exams and on teachers’ training activity in the VPU. Language teaching methods in a higher education institution follow the evolution of the secondary school exams. Lithuanian language teaching methodology is subject to the analysis of the main aspects of developing teaching content as well as the ability to write an individual teaching curriculum. Students who are not able both to perceive basic requirements aimed at the realization of teaching content and to apply them in work are not capable to adapt to the requirements inspired by educational reform.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8560
Updated:
2018-12-20 22:53:22
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: