Lietuviškosios tapatybės sampratos kaita visuomenės sąmonėje 2008–2017 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškosios tapatybės sampratos kaita visuomenės sąmonėje 2008–2017 metais
Alternative Title:
Changes in the concept of Lithuanian identity in public consciousness in 2008–2017
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2019, Nr. 2 (45), p. 68-83
Keywords:
LT
Tautinė tapatybė; Tautiškumas; Lietuviškumas; Europinė tapatybė; Globalizacija.
EN
National identity; Nationality; Lithuanianness; European identity; Globalization.
Summary / Abstract:

LTKokie yra svarbiausi lietuviškosios tapatybės elementai ir kaip jie kinta? Kaip jie dera su naujai kuriama europietiškąja tapatybe? Remiantis Europos vertybių tyrimo duomenimis, straipsnyje analizuojama mūsų visuomenėje vyraujanti lietuviškosios tapatybės samprata, jai apibrėžti naudojamų kriterijų svarba ir šių kriterijų dinamika laikotarpiu nuo 2008 iki 2017 m., atskleidžiant esminius sociodemografinius ir kitus šios svarbos diferenciacijos veiksnius. Svarstoma ir lietuviškosios bei europietiškosios tapatybės sudėtingo tarpusavio santykio problematika, paneigiant jų neišvengiamos priešpriešos mitus. [Iš leidinio]

ENWhat is the prevailing concept of Lithuanian identity and the importance of different criteria used to define it? How do they fit in with the newly constructed European identity? Based on the data of the European Values Survey, the article analyzes the dominant notion of Lithuanian identity in our society, the importance of criteria used to define it, and the dynamics of evaluations of the importance of these criteria in the period from 2008 to 2017, revealing essential sociodemographic and other differentiation factors. The problem of the complex interrelationship between a Lithuanian and European identity is also examined, denying the myths of their inevitable contradiction. [From the publication]

DOI:
10.15388/SocMintVei.2019.2.16
ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89129
Updated:
2020-11-08 12:07:19
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: