Julijona – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo žmona ir jo vaikų motina

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Julijona – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo žmona ir jo vaikų motina
Alternative Title:
Uliana of Tver - wife of grand duke Algirdas of lithuania and mother of his children
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2019, 2019/2, p. 5-39
Keywords:
LT
Algirdas, 1296-1377; Julijona; 14 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Moterys / Women.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis - pirmasis Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Julijonos Algirdienės († 1392 03 17) biografinio tyrimo bandymas, paremtas kritiniu pirminių šaltinių nagrinėjimu. Juo taip pat siekiama užaštrinti moterų padėties pagonybės laikų Lietuvos visuomenėje refleksiją. Tyrimas atliktas taikant analitinį ir palyginamąjį istorijos šaltinių nagrinėjimo metodą, stengiantis kiek įmanoma griežčiau skirti vienalaikių šaltinių teikiamą informaciją nuo vėlesnės istoriografinės tradicijos suformuotų įvaizdžių. Straipsnyje kvestionuojami šiuolaikinėje istoriografijoje ir mūsų dienų kultūrinėje atmintyje įsigalėję stereotipai apie didelę Julijonos politinę įtaką Lietuvos politiniame gyvenime. Tuo siekiama atkreipti dėm esį ir į istorinių šaltinių informacijos problemiškumą, ir aiškiau apibūdinti pagonybės laikų Lietuvos politinės kultūros formuotus rėmus, brėžusius ribas valdančiosios dinastijos atstovių politiniam veikimui. Šiame straipsnyje daugiausia dėm esio skiriama Algirdo ir Julijonos vedybų aplinkybių nušvietimo klausimui, apsiribojant jų bendro gyvenimo laikotarpiu iki Algirdo mirties 1377 m. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Julijona; Algirdas, 1296-1377; Semionas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Maskva; Tverė; Rusia; Moterys; Uliana; Algirdas; Simeon; Moscow; Tver; Rus'; Women.

ENThis article is the first attempt of the biographic research o f Grand Duchess Uliana Algirdienė of Lithuania (d. 17/03/1392), based on the critical analysis of primary sources. It is also aimed at pointing out the reflection of the role of women in the pagan Lithuanian society. The research was carried out by means of the analytical and comparative method of historical source analysis with a view to separate as distinctly as possible the information derived from Contemporary sources from the im ages im posed by later historiographic tradition. The article questions the stereotypes related to U liana’s great political pow er in Lithuania’s political life that are w ell-established in m odem historiography and present-day cultural memory. With this an attempt is made to draw attention to the problematic nature o f information derived from historical sources as w ell as to more distinctly define the frames im posed by the political culture o f pagan Lithuania w hich clearly marked the boundaries for the political activities o f w om en representing the ruling dynasty. This article for the m ost part dw ells on the issues related to the coverage o f Algirdas and U liana’s marriage and the period o f their married life up to Algirdas’ death in 1377. [From the publication]

DOI:
10.33918/25386549-201902001
ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88959
Updated:
2022-01-31 16:45:38
Metrics:
Views: 174    Downloads: 33
Export: