Šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos
Alternative Title:
Contemporary stylistics: trends and problems
Editors:
  • Smetonienė, Irena, pratarmė, sudarymas [aui, com]
  • Petrėnienė, Ona, pratarmė, sudarymas [aui, com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013.
Pages:
191 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė. Foreword — Peculiar Use of Expressions Related to the Tree in John Fowles's Autobiographical Book "The Tree". Specifinis posakių, susijusių su "medžio" sąvoka, vartojimas Johno Fowleso autobiografinėje knygoje "Medis" / Vilija Adminienė, Aurimas Nausėda — Šiurpių komponavimo stilistikos ypatumai. Stylistic Features of Creating Horror Stories / Laima Anglickienė — Style as a Sign. Derivative Concept of Style. Stilius kaip ženklas. Išvestinė stiliaus sąvoka / Jerzy Bartminski — Stylistics of Subjectivity and Individuality in English Public Speeches. Anglų viešųjų kalbų subjektyvumo ir individualumo stilistika / Liolita Bernotienė — Stylistic Analysis of a Literary Text. Meninio teksto stilistinė analizė / Milosav Ž. Čarkic — Elipsė kaip kohezijos rūšis mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose. Ellipsis as the Type of Cohesion in Scientific and Publicistic Texts / Vida Česnulienė — On Anaphoras in Political Discourse. Apie anaforas politiniame diskurse / Alma Čišic — Stilistiniai naujadarai internete. Stylistic Neologisms in Internet / Jurgita Girčienė — Retorika ir stilistika - visumos ir dalies santykis. Rhetoric and Stylistics as the Whole-and-Part Relationship / Regina Koženiauskienė — The Point of View Category in Stylistics. Požiūrio kategorija stilistikoje / Stanislawa Niebrzegowska-Bartiminska — Emocingumo raiškos būdai ir priemonės asmeniniuose tinklaraščiuose. Techniques and Means to Express Emotionality in Weblog / Daiva Pagojienė — Klausiamieji sakiniai mokslo populiarinamuosiuose tekstuose. Use of Interrogative Sentences in Science Popularisation Texts / Ona Petrėnienė — A Critical Analysis on the Stylistic Basis of the Definition of Literature in the Spanish Secondary Education. Stilistinis literatūros sąvokos apibrėžties Ispanijos vidurinėse mokyklose aspektas: kritinė analizė / Marta Plaza Velasco.Gimdymo eufemizmai lietuvių kalboje. Euphemisms for Delivery in Lithuania / Marius Smetona — Buitinio stiliaus invazija į kitus funkcinius stilius. Invasion of Colloquial into Other Functional Styles / Irena Smetonienė — The Stylistic Features of Nominalizations in English Research Articles. Stilistiniai nominalizacijų požymiai anglų kalbos moksliniuose straipsniuose / Solveiga Sušinskienė — Oficialumo lygmuo studentų elektroniniuose laiškuose dėstytojui. Formality Level of Students' E-mails to Teacher / Loreta Vilkienė — Dėl kalbos etnostilistikos objekto. On the Subject-matter of Ethnostylistics of Language / Kazimieras Župerka.
Keywords:
LT
Daiva Pagojienė; Irena Smetonienė; Jerzy Bartminski; Johnas Fowlesas; Juozas Pikčilingis; Jurgita Girčienė; Kazimieras Župerka; Laima Anglickienė; Liolita Bernotienė; Loreta Vilkienė; Marius Smetona; Marta Plaza Velasco; Miloslav Ž. Čarkic; Ona Petrėnienė; Regina Koženiauskienė; Stanislawa Niebrzegowska-Bartminska; Solveiga Sušinskienė; Vida Česnulienė; Vilija Adminienė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Retorika / Rhetoric; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnių rinkinys aprėpia XXI a. pradžios stilistikos tyrimų panoramą. Iš straipsnių ryškėja aktualiausios šiuolaikinės stilistikos tyrimų problemos. Dauguma straipsnių skirti konkrečioms stilistikos problemoms aptarti: nagrinėjami atskirų žanrų ar postilių stilistiniai ypatumai (šiurpių stilistika, klausiamieji sakiniai mokslo populiarinimo tekstuose), stilistinių ypatybių raiška įvairiose kalbos vartojimo srityse (subjektyvumas ir individualumas viešosiose kalbose; emocingumas asmeniniuose tinklaraščiuose, oficialumas elektroniniuose studentų laiškuose), taip pat būdingosios tam tikrų tekstų kalbinės raiškos priemonės (elipsė moksliniame ir publicistiniame stiliuose, anaforos politiniame diskurse, nominalizacijos moksliniuose straipsniuose) ir stilistiškai žymėti teksto elementai (stilistiniai naujadarai ir eufemizmai). Nepamiršta ir ypatinga stilistikos tyrimų sritis - grožinė literatūra: pateikiama meninio teksto stilistinė analizė, aptariama kūrinio specifinė raiška, stilistinis literatūros apibrėžties aspektas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alma Čišic; Anafora; Aurimas Nausėda; Daiva Pagojienė; Elektroninis laiškas; Elipsė; Emocingumo raiška; Etnostilistika; Gimdymo eufemizmas; Irena Smetonienė; Jerzy Bartminski; Johnas Fowlesas; Juozas Pikčilingis; Jurgita Girčienė; Kalba; Kazimieras Župerka; Klausiamasis sakinys; Kultūra; Laima Anglickienė; Liolita Bernotienė; Literatūros apibrėžtis; Loreta Vilkienė; Marius Smetona; Marta Plaza Velasco; Meninis tekstas; Miloslav Ž. Čarkic; Naujadaras; Nominalizacijų požymiai; Ona Petrėnienė; Požiūrio kategorija; Priemonės; Problemos; Regina Koženiauskienė; Retorika; Solveiga Sušinskienė; Stanislawa Niebrzegowska-Bartminska; Stilius; Vida Česnulienė; Vilija Adminienė; Šiuolaikinė stilistika; Šiurpės; Alma Čišic; Anaphora; Aurimas Nausėda; Contemporary stylistics; Culture; Daiva Pagojienė; Definition of literature; E-mail; Ellipsis; Ethnostylistics; Euphemism for delivery; Expression of emotionality; Features of nominalizations; Horror story; Interrogative sentence; Irena Smetonienė; Jerzy Bartminski; John Fowles; Juozas Pikčilingis; Jurgita Girčienė; Kazimieras Župerka; Laima Anglickienė; Language; Liolita Bernotienė; Literary text; Loreta Vilkienė; Marius Smetona; Marta Plaza Velasco; Measures; Miloslav Ž. Čarkic; Neologism; Ona Petrėnienė; Point of view cathegory; Problems; Regina Koženiauskienė; Rhetoric; Solveiga Sušinskienė; Stanislawa Niebrzegowska-Bartminska; Style; Vida Česnulienė; Vilija Adminienė.

ENThe scope of research conducted by literary stylists exceeds boundaries of one specific area. It embraces issues of national culture, use of specific stylistic devices in the text or text group. Through the prism of functional styles even the minute genres or individual usage are approached. Perhaps this is the reason why the works by literary stylists are published in a wide range of various publications, which sometimes have little to do with linguistics and, thus, an impression may be created that stylistics, as a science, lacks common points of reference. Such doubts encouraged the Department of Lithuanian Linguistics and Communication of the Faculty of Lithuanian Philology at Lithuanian University of Educational Sciences and the Department of Lithuanian Language of the Faculty of Philology at Vilnius University to hold and international conference of stylistics. Not only literary stylists from Lithuania but also specialists in stylistics from foreign countries attended the conference "Stylistics in the Context of Modern Science and Globalisation" held in November 2012: Arie Verhagen (Leiden University), Oswald Panagi (University of Salzburg), Milosav Ž. Čarkič (Serbian Academy of Sciences and Arts), Alma Čišič (University of Tuzla). The in initial idea was to publish the articles prepared on the basis of the presentations delivered during the conference but after discussions with the colleagues, who attended the conference, it was decided to publish a collection of articles that focus on problems of contemporary stylistics and to invite the literary stylists, who due to one or another reason were not able to participate in the conference, to contribute to the publication. Selecting articles for the publications, attempts were made to ensure the reflections of all the problems of contemporary stylistics: from theory to research in individual expression.The theoretical fundamentals of the collection consist of the articles by R. Koženiauskienė, K. Župerka, J. Bartmińsky, S. Niebrzegowska-Bartmińska, where the relationship between rhetoric and stylistics, the place of ethno-linguistics in contemporary stylistics, the importance of the category of approach, the conception of style as a sign are discussed. Other articles aim at specific spheres and problems of stylistics: use of specific expression related to the concept "tree" in the autobiographic book "Tree" by British novelist John Fowles (V. Adminienė and A. Nausėda); additional element of artistic texts in their emotional structure (M. Ž. Čarkič); what is the tradition of stylistics, which is still applied in literary education in Spanish schools, like (M. Plaza Velasco); stylistic characteristics of composition of horror stories (L. Anglickienė); interrogative sentences in science popularisation texts (O. Petrėnienė); features of stylistic nominalisations in English scientific articles (S. Sušinskienė); subjectivity and individuality in public speeches (L. Bernotienė); emotionality in weblogs (D. Pagojienė); anaphoric repetitions in political speeches (A. Čišič); ellipsis in scientific and publicist style texts (V. Česnulienė); stylistic formality level of students' e-mails to teachers (L. Vilkienė); stylistic neologisms on the Internet and their use (J. Girčienė); euphemisms for delivery in Lithuanian (M. Smetona) and invasion of colloquial style into other functional styles (I. Smetonienė).The compilers of the collection express their sincere appreciation to the Editorial Board, reviewers of the articles (each article was reviewed by two reviewers) and the all collection for their effective cooperation, goodwill and adherence to quality, to the colleagues of the Department of Lithuanian Linguistics and Communication of the Faculty of Lithuanian Philology at Lithuanian University of Educational Sciences and the Department of Lithuanian Language of the Faculty of Philology at Vilnius University, who read the collection of articles and submitted valuable comments. We do hope that this is not the last publication and that it will encourage literary stylists to focus on writing of more joint works and sharing of ideas. [Extract, p. 8-9]

ISBN:
9789955209034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86252
Updated:
2020-10-13 18:54:41
Metrics:
Views: 102    Downloads: 25
Export: