Sakraliosios pasaulio tvarkos atspindžiai Algio Uždavinio komparatyvistinėje kultūrologijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakraliosios pasaulio tvarkos atspindžiai Algio Uždavinio komparatyvistinėje kultūrologijoje
In the Journal:
Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2021, t. 9, Nr. 2, p. 65-84
Keywords:
LT
Algis Uždavinys; Filosofai; Hermeneutika; Komparatyvistika; Kultūrologija; Teurgija; Tradicionalizmas.
EN
Comparativism; Culturology; Hermeneutics; Philosophers; Theurgy; Traditionalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje įvairiais aspektais aptariama žymaus lietuvių komparatyvistinės kultūrologijos ir civilizacinės komparatyvistikos atstovo Algio Uždavinio (1962–2010) sakraliosios tvarkos koncepcija. Remdamasis jo knygose ir straipsniuose išsakytų idėjų kritine analize, autorius rekonstruoja žmogaus kaip simbolinio subjekto senosiose Egipto, Mesopotamijos, helėnų ir islamo kultūrose teurginį, gnostinį santykį su šventybės kaip makrokosmu apraiškomis. Išsamiau analizuojama tradicionalizmo mokyklos atstovų idėjų įtaka Uždavinio mąstymo formavimui. Šio vieno iš iškiliausių komparatyvistinės metodologijos šalininko gvildenamos idėjos ir įžvalgos tiesiogiai siejamos su jo asmenybe ir jo taikytomis istorinės analizės, komparatyvistinės kultūrologijos bei sakraliosios hermeneutikos metodologinėmis nuostatomis. Esminiai žodžiai: Algis Uždavinys, tradicionalizmas, tradicija, teurgija, Schuon, Guénon, Coomaraswamy, mikrokosmas, makrokosmas, civilizacinė komparatyvistika, hermeneutika. [Iš leidinio]

ENThere is discussed in variuos aspects the conception of sacral order of Algis Uždavinys (1962–2010), Lithuanian representative of civilizational comparativism and comparative culturology. With reference to published books and articles of Uždavinys, the author of the text reconstructs the theurgic and gnostic relationships between manifestations of the sanctity as a microcosmos and between an individual as a symbolical subject in ancient civilizations of Egypt, Mesopotamia, Hellenic and Islam cultures. There are analysed thebasic ideological influences of traditionalism school to Uždavinys’ mental formation. Comparative culturologist’s ideas and insights are related to his personality and his applied methodological attitudes of historical analysis and sacral hermeneutics. Keywords: Algis Uždavinys, traditionalism, tradition, theurgy, Schuon, Guénon, Coomaraswamy, microcosm, macrocosm, civilisational comparativism, hermeneutics. [From the publication]

ISSN:
2351-471X; 2351-4728
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98870
Updated:
2022-11-21 18:12:05
Metrics:
Views: 4
Export: