Meno formų metamorfozės : komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMeno formų metamorfozės : komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra
Kita antraštėMetamorphoses of Art Forms: the Comparative Art Criticism of Focillon and Baltrušaitis
AutoriaiŽukauskienė, Odeta
PaskelbtaVilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006
Puslapiai288 p.
SerijaBibliotheca Orientalia et Comparativa; t. 8
PastabosBibliografija ir asmenvardžių rodyklė. LDB Open.
TurinysPratarmė – Įvadas – Focillono ir Baltrušaičio menotyros versmės — Formų gyvenimas: Focillono meno matymas ir menotyros mokykla — Focillono kelias į viduramžių meno pažinimą ir prancūziškoji terpė — Baltrušaičio įsiliejimas į prancūzų menotyrą: gyvenimo ir mąstysenos paveikslas — „Vakarų meno“ virsmas ir romaninių formų paslaptys — „Vakarų meno“ preliudija — Krikščioniškojo meno ištakos Armėnijoje ir Gruzijoje — Ornamentinė forma kaip romaninės skulptūros pagrindas — Šumerų meno ataidai romaniniame stiliuje — Romaninės skulptūros poetika — Rytų ir Vakarų meno tradicijų sąveikos — Formų tęstinumas ir atbudimas gotikos mene — Ilgalaikiai kultūros reiškiniai — Gotikos architektūra: stiliaus ištakos ir raida — Latentinės meno formos — Mitinės formos ir jų metamorfozės — Archajinės formos ir egzotiški vaizdiniai — Komparatyvistinė metodologija: fantastiškųjų viduramžių pažinimas — Baltrušaičio idėjų aktualumas — Kultūros ir meno marginalijos — Vaizduotės poetikos erdvės — Anachronizmas: mįslingos meno formų jungtys – Išvados — Post scriptum apie knygą ir metodologinius Focillono mokyklos ieškojimus / Antanas Andrijauskas — Reziumė prancūzų kalba – Šaltiniai – Literatūra — Baltrušaičio veikalų bibliografija — Iliustracijų sąrašas — Iliustracijų šaltiniai — Asmenvardžių rodyklė — Turinys prancūzų kalba — Turinys anglų kalba — Turinys rusų kalba.
Reikšminiai žodžiai
LTKomparatyvistinė metodologija; Fantastiškieji viduramžiai
ENJurgis Baltrušaitis; Henri Focillon; Comparative Methodology; Fantastic Middle Ages
Referuojamas Recenzija leidinyje: Logos. 2008, 56, p. 213-222.
Santrauka / Anotacija

LTKnygoje aptariama Henri Focillono ir Jurgio Baltrušaičio intelektualinė veikla, XX a. prancūzų menotyros mokyklos savitumas, dviejų iškiliausių jos narių indėlis į meno ir kultūros metodų bei idėjų istoriją. Apsvarstoma komparatyvistinė menotyros metodologija, kreipiant dėmesį į viduramžių epochoje vykusias meno formų ir kultūrų sąveikas bei Vakarų civilizacinių formų tapsmą, kurį skatino įvairūs Rytų kūrybos šaltiniai. Tyrinėjant meno formose ir struktūrose susitelkusią kultūros atmintį, ilgus amžius gyvavusias tradicijas, latentišką archajinių formų būtį, skirtingų kultūrų sąskambius, egzotizmų galias, mitų ir vaizduotės pasaulį, anamorfozes ir aberacijas, atskleidžiamas Baltrušaičio idėjų aktualumas. Knyga skirta kultūros darbuotojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, mokytojams, studentams ir humanitarinei visuomenei, kuri domisi svarbiomis meno, kultūros ir civilizacijų istorijos problemomis bei komparatyvistine analize. [Iš leidinio]

ENThe book discusses the intellectual activities of Henri Focillon and Jurgis Baltrušaitis, the individuality of the 20th-c. French school of art criticism and the contribution of its two most outstanding representatives to the history of art and culture methods and ideas. It also analyses the comparative methodology of art criticism, with a focus on the interaction of art forms and cultures in the Middle Ages and on the becoming of forms of Western civilization, which was influenced by various sources of Eastern artistic work. In investigating the cultural memory embedded in art forms and structures, centuries-long traditions, the latent existence of archaic forms, accords of different cultures, the power of exoticisms, the world of myth and imagination and anamorphoses and aberrations, the study reveals the relevance of Baltrušaitis’ ideas. The book is designed for culture workers, university and school teachers, students and the community of arts that takes an interest in important problems of art, culture and the history of civilisations and in comparative analysis.

ISBN9789986638834
Mokslo sritisMenotyra / Arts
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5715
Atnaujinta2020-09-18 23:08:26
Metrika Peržiūros: 4    Atsisiuntimai: 2