Viešpaties kančios kelio pamaldumo tradicija - XVIII-XIX a. Lietuvos kalvarijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešpaties kančios kelio pamaldumo tradicija - XVIII-XIX a. Lietuvos kalvarijos
Alternative Title:
Tradition of the devotion of the lord's passion way - Lithuanian calvaries in 18th-19th centuries
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2008, 13, p. 80-92
Keywords:
LT
Antanas Strazdas; Beržoro kalvarija; Daugų kalvarija; Dominikonai; Domininkonai; Jėzaus kančių kelias; Lietuvos kalvarijos; Liudvikas Bortkevičius; Rokiškio kalvarija; Skapiškio kalvarija; Veprių kalvarija; Viešpaties Kančios kelio pamaldumas; XIX a. I p. lietuviškos knygos; 18 amžius; 19 amžius; XVIII-XIX a. kalvarijos Lietuvoje.
EN
18th-19th century; : Liudvikas Bortkevičius; Antanas Strazdas: Jurgis Japersas; Calvary of Beržoras; Calvary of Daugai; Calvary of Rokiškis; Calvary of Skapiškis; Calvary of Vepriai; Dominican; Dominicans; Lithuaniain books of 1 half of 19th c.; Lithuanian Calvaries in 18th-19th centuries; The lord's passion road, Lithuanian calvaries; Tradition of the devotion of the Lord's Passion way.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama XVIII.- XIX amžių. Lietuvos kalvarijų raida Aptariami penki reikšmingi Kryžiaus kelio pamaldumo kompleksai. Pateikiami archyviniai duomenys apie sunykusią XVIII amžiaus Dangą kalvariją. Remiantis šaltiniais, XIX amžiaus pirmosios pusės knygomis aprašoma netyrinėta, kelis dešimtmečius gyvavusi 1810 metais dominikonų įrengta Skapiškio kalvarija. Apibendrinami žinomi ir nauji faktai apie Beržoro, Veprių Viešpaties Kančios kelio kompleksus. Pateikiamos prielaidos, kodėl nebuvo užbaigta XIX amžiaus viduryje. sumanyta Rokiškio kalvarija. Teigiama, kad XVIII amžiuje ir XIX amžiaus pradžioje Lietuvoje buvo tęsiamos kalvarijų statymo tradicijos. Autorė teigia, kad tuo metu. įrengtų kompleksų ikonografinė programa, statybos bei piligrimystės mastai buvo kuklesni nei garsiųjų XVII amžiaus Vilniaus ir Žemaičių kalvarijų. Konstatuojama, kad istorijos šaltiniuose esama žinių apie Dauguose XVIII amžiuje buvusią kalvariją, apie XIX amžiaus pradžioje Rytų Aukštaitijoje dominikonų įsteigtą Skapiškio kalvariją, kuri egzistavo tik kelis dešimtmečius. XVIII amžiaus viduryje. Žemaitijoje buvo įrengta 14 stočių Beržoro kalvarija. XIX amžiaus viduryje pastebima tendencija atgaivinti didžiųjų kalvarijų statymo tradiciją. Pažymima, kad istorinės sąlygos šiam užmojui nebuvo palankios. Tarpsukiliminiu laikotarpiu pagal Vilniaus Jeruzalės pavyzdį dar buvo suspėta įrengti Veprių kalvariją, tačiau kiek vėliau darbus pradėjusiems Rokiškio kalvarijos sumanytojams to jau nepavyko padaryti.

ENThe paper examines evolution of the Calvarias in Lithuania in 18th-19th centuries. During this time the complexes of Lord's Passion Way were more undemanding by their iconography, scale of construction and quantities of pilgrims as to compare with famous Calvarias of Vilnius or Samogitia founded in 17th century. The historical sources disclose some reports about Calvary in the town of Daugai, which did not remain until nowadays. The decomposed Calvary of Skapiškis consisting of 14 stations was established by the Dominicans in the beginning of 19th century. Although the Calvary of Skapiškis existed only two decades, two small books published in 1810 (dedicated to a founding of the Calvary) and 1919 have remained. Laurynas Bortkevičius monk of the Dominican edited the books. The most outstanding Calvary of that time was the Calvary of Ber˛oras (mid. 19th century) consisting of 14 folk style chapels which were destroyed in Soviet time (restored in 1991-2001). A tendency to revitalize the tradition of the construction of the large Calvary starts from the middle of 19th century. The Calvary of Vepriai (destroyed in Soviet time, restored in 1989) consisting of 35 stations was constructed following a manner of Jerusalem in Vilnius. However the historical conditions were inauspicious for this tendency. Repressions and restrains of the Russian Czar after the uprising of the 1863 disrupted a devise to create a stately Calvary in Rokiškis. The five Neo-Gothic style chapels remained till nowadays. [From the publication]

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25449
Updated:
2018-12-17 12:21:43
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: