Sakralumas etnokultūrinėje tradicijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakralumas etnokultūrinėje tradicijoje
Alternative Title:
Sacrality in ethno-cultural tradition
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2011, t. 22, Nr. 4, p. 493-500
Keywords:
LT
Desakralizacija; Etninė kultūra; Etninė kultūra, tradicija, integralumas,; Etninės kultūros funkcijos; Globaizacija; Globalizacija; Integralumas; Posovietinė Lietuva; Sakralumas; Sakralumas,; Tradicija.
EN
Desacralization; Ethnic cultural features; Ethnic culture; Globalization; Integrity; Post-Soviet Lithuania; Sacredness; Tradition; Tradition,.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama etnokultūrinės tradicijos raiška archajiniais ir moderniais/postmoderniais laikais. Remiantis sociologų, etnologų, religijotyrininkų darbais ir pastarųjų metų publikacijomis internetinėje žiniasklaidoje, siekiama nustatyti vidinius etninės kultūros funkcionavimo dėsningumus. Randama faktų ir argumentų, padedančių motyvuoti etninės kultūros gyvastingumą palaikantį mechanizmą. Kaip vienas pagrindinių etnokultūrinės tradicijos išlikimo ir gyvybingumo sąlygų išskiriamas ir pabrėžiamas sakralumas. Etninės kultūros nykimą sąlygoja jos pagrindinio dėmens – sakralumo – praradimas. Etninės kultūros gyvybingumo ir pajėgumo palaikymas daugeliu atvejų siejamas su sakralumo paieškomis ir atkūrimu. [Iš leidinio]

ENThis paper deals with the expression of ethno-cultural traditions in archaic and modern/post-modern times. Based on the work of sociologists, ethnologists, and religious historians, attempts are made to determine the internal functioning patterns of ethnic culture. At the same time, we can find facts and arguments in favour of ethnic cultural vitality based on a support mechanism. One of the most important, essential traditional ethnic culture-defining features is integrity, manifesting itself as sacredness/sacrality, which in various forms can be found in traditional rural lifestyles, customs, as well as in material and spiritual realms. The processes of civilization and the expansion of the great religions, modernization and globalization, along with destroying traditional culture, destroyed also its most important connecting integrative link-sacredness. The decline of ethnic culture is associated with the loss of sacredness as its main component. Supporting the vitality and capability of ethnic culture in many cases is associated with the search for and reconstruction of sacredness. In Lithuania, in the 1960s, the ethno-cultural movement began; it was associated with various old forms of sacredness – symbols, the revival of calendar and family holidays, as well as the revival of the old religion. In contemporary Lithuania, traditional sacredness is manifested in secular, religious, and modern forms; it is determined by the continuously growing religious pluralism and the old faith acceptance by Lithuania’s population. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37064
Updated:
2018-12-17 13:11:38
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: